Billede af Birgitte Skjold Knudsen

Birgitte Skjold Knudsen

Adjunkt, Adjunkt og konsulent

  • Tagensvej 18

    2200 København N

    Danmark

20172022

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Mit arbejdsliv er og har altid været centreret om socialt arbejde og socialpsykiatri. Jeg er uddannet pædagog, har en kandidat i pædagogisk psykologi og har flere års erfaring som kontaktperson på botilbud og leder i socialpsykiatrien i Københavns Kommune. Min opgaveportefølje som adjunkt på KP spænder bredt fra undervisning på pædagoguddannelsen, undervisning på efteruddannelseskurser og rekvirerede diplom- og akademiforløb, forskning til forskellige konsulent-, udviklings- og faciliteringsopgaver for både kommuner og interesseorganisationer. Alle opgaver har dog et fælles fokus: Udvikling af socialpsykiatrien mod en mere recovery-orienteret praksis gennem rehabilitering.

Jeg har siden 2020 været projektleder, udvikler af e-læring og underviser på kurser om recovery-orienteret rehabilitering for Socialstyrelsen under initiativet “Styrket kvalitet i socialpsykiatrien” og har i den forbindelse undervist socialpsykiatrien i en stor del af landet. Sideløbende har jeg undervist på uddannelsesforløb om recovery og rehabilitering for Guldborgsund Kommune samt underviser på et forløb om gruppestøtte for Københavns socialpsykiatri. Pt. er jeg medudvikler af e-læring om recovery-orienteret rehabilitering for Københavns Kommune.

Før min ansættelse på KP har jeg fra 2014-2020 arbejdet målrettet med kompetenceudvikling på psykiatri og udsatte området. I denne periode var jeg bl.a. projektleder af den faglige omstilling af socialpsykiatrien og uddannelsen i recovery og rehabilitering for Københavns Kommune i sin opstartsfase. I samme forbindelse har jeg også udviklet kompetenceforløb, undervist og faciliteret, skrevet Faglig Guide, arbejdet strategisk med kompetenceudvikling, transfer, beskæftiget mig med policy, evaluering af uddannelse og projekter samt implementering.

Jeg har, qua mine erfaringer, stor indsigt i og viden om den faglige socialpsykiatriske praksis, om samarbejdet med borgeren og om ledelsespraksis. Jeg har en solid viden om recovery og rehabilitering og de understøttende metoder og tilgange, der knytter sig hertil.

Derudover har jeg via erfaringer som projektleder og gennem et forskningsprojekt fået stor viden om strategisk kompetenceudvikling, transfer, læring med effekt, evaluering og implementering og om hvordan man på forskellige niveauer skaber de bedste forudsætninger for, at læringen ’får liv i praksis’.

Forsknings- og udviklingsområder

2022: E-læring om recovery og rehabilitering for nye medarbejdere i Københavns Kommune
E-læringen henvender sig til nye medarbejdere i socialpsykiatrien, på krisecentre samt misbrugs- og udsatteområdet. Formålet er at give den nyansatte grundlæggende viden om recovery og den rehabiliterende tilgang. Med afsæt i kommunens grundfortællinger om recovery og rehabilitering og Faglig guide om rehabilitering sætter materialet fokus på centrale elementer som samarbejdet med borgeren, vidensbasering og koordinering.

Forsknings- og udviklingsområder

2020-2022: Kursuskatalog for socialpsykiatrien 2019-2022, delopgave 1: Recovery-orienteret rehabilitering (for Socialstyrelsen i samarbejde med VIA)
Projektleder af delopgave 1, hvori der både indgår videns- og praksiskurser samt e-læringsmateriale om recovery-orienteret rehabilitering. Udover projektledelsen har jeg også været medudvikler af e-læringen og kurserne samt underviser på både videns- og praksiskurser.

Forsknings- og udviklingsområder

2021-2022: Forskning i transfer (for KP i samarbejde med Guldborgsund Kommune)
Med afsæt i et aktuelt omstillingsprojekt i Guldborgsund Kommunes socialpsykiatri undersøges, hvilke faktorer der har betydning for transfer mellem uddannelse og arbejde samt implementering.

Forsknings- og udviklingsområder

2021: E-læring om Faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten (for Socialstyrelsen)

I forbindelse med projektet Styrket kvalitet i socialpsykiatrien 2019-2022 var jeg udvikler af e-læringsmateriale, der skal fremme brugen af Faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten. Derudover var jeg medudvikler af de film, som blev anvendt i e-læringsmaterielet, og online temadage.

Forsknings- og udviklingsområder

2016-2020: Faglig omstilling af socialpsykiatrien i Københavns Kommune
Projektleder for faglig omstilling af den Københavnske socialpsykiatri. Herunder udvikling af uddannelse i recovery og rehabilitering, medforfatter af Grundfortælling om den Københavnske socialpsykiatri, primær forfatter af Faglig Guide om rehabilitering i Københavns kommunes socialpsykiatri.