Billede af Brian Benjamin Hansen

Brian Benjamin Hansen

Docent i Program for praksisstudier ved Forskningsprogram for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis

20132022

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg arbejder analytisk i feltet mellem filosofiske, psykoanalytiske og sociologiske perspektiver.

Forsknings- og udviklingsområder

Program for praksisstudier:

Professionshøjskolernes virke er tæt knyttet til praksis. Skolernes opgave er bredt at levere undervisning og forskning, som relaterer til og understøtter praksis. Det stiller imidlertid praksisbegrebet centralt, for hvad er praksis egentlig? Selvom professionshøjskolerne retter sig mod praksis, er selve praksisforståelsen ofte underbelyst. Hvad mener vi med praksis, og hvad betyder forskellige måder at begribe praksis på for måderne at uddanne til, undervise i, forske i og udvikle praksis?

Program for Praksisstudier retter sig mod dette felt og arbejder på tværs af sektoren med at kortlægge, undersøge og begrebsliggøre praksisforståelser under den antagelse, at vi i vores undervisning og forskning bør vi kunne tydeliggøre, hvordan vi forstår praksis, og hvad vi vil med den. Programmets særlige interesse ligger i at undersøge og begrebsliggøre forholdet mellem praksis og vidensudvikling, og dermed også etablere diskussioner om, hvad ”anvendt forskning” er. Samtidig sætter programmet fokus på at undersøge og begrebsliggøre omsætningen mellem praksis og teori i brudflader mellem arbejdsliv, uddannelse og forskning. Hvornår står teori i vejen for praksis? Hvornår står praksis i vejen for teori? Og hvilke muligheder findes der for dynamiske teori-praksis-koblinger?

Det er centralt for programmets tilgang til praksis, at vi arbejder med en sensitivitet overfor det praktiske liv og arbejdes kompleksitet og udfordringer, dets anomalier og ”vilde problemer”. At udvikle viden om og til praksis er til dels et spørgsmål om at udvikle metoder og modeller, men samtidig er det også at forstå, hvordan praksis ændrer sig, at analysere praksis i dynamiske og ofte konfliktfyldte kontekster, at forstå bagvedliggende menneske- og værdiopfattelser, at forstå og navigere i forskellige vidensformer, at vurdere nye teknologier og tendensers indflydelse på praksis, samt levere refleksiv, praksisudviklende og -provokerende forskning og udvikling, der tør tematisere vanskelige praksisfelter og -problemer.

 

Yderligere overordnede forskningsfelter er filosofi, psykoanalyse, kulturanalyse og videnskabsteori.

Arbejdsområder

Forskning i Program for praksisstudier ved Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis.

Desuden underviser på Adjunktakademiet.

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Filosofi, Ph.d., Aarhus Universitet

20092012

Dimissionsdato: 1 jan. 2012

Ansættelser

Docent ved Forksningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis, VIA University College

1 dec. 2019 → …

Ekstern lektor i Filosofi, Aarhus Universitet

20122013

Center for Vild Analyse

aug. 2006 → …

Emneord

 • samfundsvidenskabelige fag
 • uddannelse
 • dannelse
 • kultur
 • kulturanalyse
 • psykoanalyse
 • undervisning
 • anvendelsesorienteret undervisning
 • praksisnær undervisning
 • politik
 • politisk filosofi
 • teori-praksis
 • refleksiv praksis
 • professionsidentitet
 • forskning
 • filosofi
 • praksisstudier
 • eksistens
 • subjektivitet
 • kulturens og samfundslivets psykopatologier
 • filosofiske handlingsbegreber
 • praksis
 • praksisteori
 • videnskabsteori
 • organisationsudvikling
 • analyse
 • professionsuddannelser

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Brian Benjamin Hansen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler