Billede af Brian Brandt Jørgensen
20142017

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Kompetencer

Andre læringsforløb:
Beskrivelsen: Jeg har indgået i og undervist indenfor VIOL-projektet (Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring)
Uddannelsessted: UCSJ Vordingborg
Afslutningsdato: 1/11/2013
Antal timer: 50.0

Sprogkundskaber:
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Nogen erfaring
Administration: Nogen erfaring

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:
Undervisning/forelæsning på pædagoguddannelsens pædagogiske og særligt samfundsrettede moduler så som: "Pædagogen som myndighedsperson" og "Samfundet i pædagogisk arbejde" hvor jeg i sidst nævnte også besidder tovholderfunktionen. Foruden disse aktivitet varertager jeg også en række eksaminator- og intern censoropgaver og praktiklærerfunktioner.

Øvrige arbejdsområder:
Jeg er sammen med en kollega tovholder for fællesdelen (den første tredjedel af uddannelsen) på pædagoguddannelsen i Vordingborg: Her planlægges og udstikkes de overordnede linjer for hele fællesdelen af pædagoguddannelsen på lokationen i tæt samarbejde med uddannelsesleder og specialiseringsfaggrupperne.

Jeg funger også som tovholder og koordinator for teamet af studentervejledere ved pædagoguddannelsen i Vordingborg. Studentervejlederne medvirker ved afvikling af introforløb, dimission, studenterpraktik og pædagoguddannelsens åbent hus arrangementer, mm.

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Kandidatuddannelse i pædagogisk sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet

Dimissionsdato: 15 jun. 2009

Ansættelser

Underviser, SOSU Sjælland

1 feb. 201031 aug. 2013

Pædagog (ikke fast tilknyttet), Fritedshjemmet Hvepsereden

1 apr. 200431 aug. 2006

Socialpædagog, Obserbationshjemmet Brundhøj

1 feb. 200130 jun. 2003