Billede af Brit Rosengren Larsen
20222023

Publikationer pr. år

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

odfhgnjkbfdnvkjn

Præsentation

Praksis: Børn- og familie i myndighed.
Med min baggrund som socialrådgiver, har jeg udelukkende arbejdet i børn/myndighed med SEL §46 målgruppen - børn under 13 år, senest som faglig koordinator. I min praksis har fokus bl.a. været ift. målgruppevurderinger samt tilpassede indsatser ved blandt andet SMART-mål og ved inddragende måldefinering (barn og forældre).
Jeg har i min praksis haft et særligt fokus på forældresamarbejde - i relation til det enkelte barn, for sikring af barnets stemme. Jeg har derfor også et særligt fokus på forældrekompetencer - og afdækning heraf (særligt i børnefaglige undersøgelser), hvilket også afspejler sig i kurser fra praksis, hvor en mentaliserende og narrativ tilgang har været mit afsæt i praksis.
Jeg har i min praksis været optaget af netværkssamarbejde – både privat og professionel, for fælles opgaveløsning, hvorfor flere parter var den del af målsætningerne (støtte) til familierne.

Jeg har været med til implementering af flere elementer i praksis, som dels udspringer af sagsbehandlingsarbejdet, målgruppevurderinger, inddragelse samt tværfagligt samarbejde. Herunder vigtigt at nævne, den forenklede ICS-metode som netop havde til formål at sikre tragtning (proportionalitet) og ikke arbejde i ’copy-paste’ undersøgelser.

Jeg har i min praksis som faglig koordinator haft ansvaret for faglig udvikling og faglig kvalitet i sagsarbejdet, herunder ved blandt andet målbare mål ved SMART-mål, hvorved forældre og børn er meddefinerende ift. målsætning. Derudover har jeg været med i et projekt for arbejdet med hjemgivelser, hvor tvivl om anbringelsesgrundlag har været til stede (målgruppevurderinger).

Jeg har fra min praksis arbejdet tæt sammen med ledelse, for blandt andet den faglige retning. Sikret sagsgennemgange med medarbejdere blandt andet for sagsprioritering samt evt. sagsafvikling – eller udvikling. Derudover faglig kvalitet i forhold til vurderinger i sager samt sagssparringer.
Jeg har derudover været ansvarlig for udarbejdelse af indstillinger til børne- og ungeudvalget sammen med jurist.

Undervisning

Forankret i en socialkonstruktivistisk/postmodernistisk og narrativ tilgang til feltet.

Organisatorisk læring:
Jeg underviser bl.a. i organisatirisk læring i forhold til, hvordan praksis skaber konsensusdynamikker og dermed også på organisationsniveau har blinde pletter og individuel bias. Med organisatorisk læring skal vi have fokus på, hvordan vi skaber og opretholder den lærende organisation, der forholder sig nysgerrigt og kritisk til viden og vidensomsætning i praksis. 

Borgerinddragelse og skriflighed i socialt arbejde:
Jeg underviser bl.a. i borgerinddragelse og inddragelse af borgerenren i det skriftlige materiale. Hvordan sikrer vi gennemsigtighed og åbenhed i vores sagsarbejde? Herunder sikring af borgerinddragelse i relation til institutionel- og individuel mening. Herunder også med hvad blik vi ser borgeren i - vores egen rolle i praksis og egen habitus. Deruover borgeren i systemets koder og logikker.

Helhedssyn og systematisk sagsarbejde:
Hvordan vi kan sikre struktur og helhedssyn i praksis. Sondringen i proportionalitets vs. helhedsprincippet. Vi skal sikre information der er tilstrækkeligt til at oplyse sagen tilstrækkeligt - men hvad er det? Om analyse må ske på flere niveauer for ikke at 'se os blinde' på enten individ-gruppe eller samfundsniveau.

Tværfagligt samarbejde i praksis:
Manifeste og latente dysfunktioner i samarbejdet - samt tendenser. Hvad skal der til for at samarbejde i praksis virker bedst - og hvad sker der når det ikke går helt som ventet? hvad er på spil. Undervisningen for opmærksomhed på egen rolle ift. sikring af samarbejde på tværs og involvering af retlevante samarbejdspartnere for fælles opgaveløsning. 

Projektstyring og projektledelse:
Fokus på processer i forbindelse med projektstyring i praksis. Fokus er på etablering af projekt til gennemførsel og de faser der i når et projekt gennemføres (milepælsplanlægning) samt afslutning og evalusering af projektet - både formativt og summativt. Fokus på bl.a. interessentanalyse, risikoanalyse, ressourceestimering og styring, milepælsplanlægning og evaluering.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Kandidat i Socialt arbejde, Cand.Soc. , Kan du finde vej? Et systemteoretisk blik på et netværkssamarbejde mellem det psykiatriske- og kommunale system, Aalborg Universitet

1 aug. 201726 jun. 2019

Dimissionsdato: 26 jun. 2019

Socialrådgiver, Børn og unge, Afdækning af forældrekompetencer i den børnefaglige undersøgelse, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

1 aug. 20126 dec. 2016

Dimissionsdato: 26 jan. 2016

Ansættelser

Faglig koordinator - Børn og familie, Kalundborg kommune - Fagcenter Børn og familie

1 feb. 20211 mar. 2022

Socialrådgiver - Børn og familie, Slagelse Kommune

1 okt. 201929 jan. 2021

Socialrådgiver - Børn og familie, Kerteminde Kommune

5 jan. 201530 sep. 2019