Billede af Britta Gurli Isaksen
20032019

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Lektor i sundhedsfag, Cand.mag. i idræt og fransk. Endvidere uddannet motorikvejleder. Underviser på pædagoguddannelsen i Slagelse samt den netbaserede pædagoguddannelse (Roskilde). Har tidligere været ansat på Roskilde Gymnasium og VUC i Roskilde. Har arbejdet som selvstændig motorikkonsulent og har været ansat som idrætskonsulent i DGI. Har lang og bred undervisererfaring samt kompetencer og erfaringer ift. at arbejde med forskellige målgrupper. Har deltaget i en række udviklingsprojekter, bl.a. tværinstitutionelle projekter omkring Sundhedsformidling, Børn, kost og motion samt Sundhedsfremme på bosteder.

Kompetencer

Kompetencegivende kurser:

Yogauddannelse 200t ved Prana Yoga Shala i København 2018
Uddannelsesbetegnelse: Kostuddannelse
Fag: Kost og ernæring
Uddannelsesinstitution: Proacademi - København
Land: Danmark
Afslutningsdato: 30/11/2010
Uddannelsesbetegnelse: Kostuddannelse
Fag: Kost og ernæring - mad og måltider
Uddannelsesinstitution: Birgitte Nymann
Land: Danmark
Afslutningsdato: 25/5/2011
Uddannelsesbetegnelse: Mototiklærer
Fag: Motorik
Uddannelsesinstitution: Motoriklæreruddannelsen v/B.Pedersen & A.Brodersen - Fyn
Land: Danmark
Afslutningsdato: 31/5/1994
Uddannelsesbetegnelse: Konference d. 28/10, hvor Center for Handicap og Bevægelsesfremme samler nye detaljer og konklusioner fra universitetets forskning i idræt for sindslidende.
Fag: Idræt
Uddannelsesinstitution: Syddansk universitet
Land: Danmark
Antal dage: 1.0
Afslutningsdato: 28/10/2013
Uddannelsesbetegnelse: Handicapforståelser – mellem teori, erfaringer og virkelighed
Fag: Specialisering
Uddannelsesinstitution: Nordic Network on Disability Research’s danske afdeling
Land: Danmark
Antal dage: 1.0
Afslutningsdato: 5/11/2013
Uddannelsesbetegnelse: SKB-konference
Fag: Sundhed, krop og bevægelse
Uddannelsesinstitution: Vingstedcentret
Land: Danmark
Antal dage: 2.0
Afslutningsdato: 14/11/2014
Uddannelsesbetegnelse: Konference
Fag: Fysisk aktivitet som behandling
Uddannelsesinstitution: Socialpsykiatrien i Ringsted
Land: Danmark
Antal dage: 1.0
Afslutningsdato: 25/3/2015

Andre læringsforløb:
Beskrivelsen: Fysisk træning og psykiatri
Uddannelsessted: Psykiatrifonden
Afslutningsdato: null/2005
Beskrivelsen: ”Det særlige” i undervisning og viden på udsatte voksen området i professionsuddannelserne og på professionshøjskolerne
Uddannelsessted: UC-NUVO
Afslutningsdato: 28/2/2012
Beskrivelsen: Konference for sundhedsfaglærere
Uddannelsessted: Roskilde
Afslutningsdato: null/2007
Beskrivelsen: Konference for sundhedsfaglærere
Uddannelsessted: Middelfart
Afslutningsdato: null/2006
Beskrivelsen: Unges brug og misbrug af rusmidler
Uddannelsessted: Institut for kompetenceudvikling
Afslutningsdato: null/2004
Beskrivelsen: Konference for sundhedsfaglærere
Uddannelsessted: Kolding
Afslutningsdato: null/2004
Beskrivelsen: SKB-konference Gerlev Idrætshøjskole
Uddannelsessted: Gerlev Idrætshøjskole
Afslutningsdato: null/2008
Beskrivelsen: Sundhedsfaglærer kursus
Uddannelsessted: Marienlyst
Afslutningsdato: null/2002
Beskrivelsen: Idræt, Fysisk aktivitet og Sundhed
Uddannelsessted: Institut for idræt
Afslutningsdato: null/2006
Beskrivelsen: Pædagogers rolle i det sundhedsfremmende arbejde med børn og unge
Uddannelsessted: Sundhedsstyrelsen - København
Afslutningsdato: 7/12/2005
Beskrivelsen: Idrætskonference - Fænomenlogi og krop, Kropserfaringer og handlekompetence, kropserfaringer via slåskultur
Uddannelsessted: Ikast
Afslutningsdato: null/2004
Beskrivelsen: Sundhedsfaglærerkonference - Dannelse, kultur og sundhed
Uddannelsessted: København
Afslutningsdato: 9/3/2005
Beskrivelsen: Sundhedsfaglærerkonference - Sund hele livet, Hvordan kan vi tilrettelægge sundhedsfag, der tilgodeser udvikling af de studerendes handlekompetence, En kritisk forholden sig til Antonovskys forståelse af sundhed.
Uddannelsessted: Middelfart
Afslutningsdato: 12/3/2003
Beskrivelsen: Sundhedsfaglærerkonference - Faglighed i sundhedsfremmearbejdet, Sundhedspædagogiske strategier og metoder, Om sundhedsfag i bred forstand
Uddannelsessted: Gentofte
Afslutningsdato: 15/3/2001
Beskrivelsen: Sundhedsfaglærerkonference - Regeringens folkesundhedsprogram, Empowerment, Langt liv....i højden.
Uddannelsessted: Holstebro
Afslutningsdato: 23/3/2000
Beskrivelsen: Sundhedsfaglærerkursus - Kultur, sundhed og sygdom.
Uddannelsessted: Odense
Afslutningsdato: 22/3/1999
Beskrivelsen: Tilpasning af gymnastik til børn og unge med handicap
Uddannelsessted: Handicap Idrættens Videnscenter
Afslutningsdato: null/2006

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Nogen erfaring
Networking: Professionel
Administration: Professionel

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:
Underviser i følgende fag: Sundhed, krop og bevægelse, sundhedspædagogik, valgmodulet motorisk udvikling og læring gennem leg, idræt og bevægelse, det tværprofessionelle modul Bevægelse, krop og sind. Underviser endvidere på PD-moduler i Krop, bevægelse og kommunikation, Sundhedspædagogik, Neuropædagogik og neuropsykologi samt generelle indlæringsvanskeligheder.Øvrige arbejdsområder:
Praktikkontaktlærer, modulkoordinator for valgmoduler.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand.mag, Københavns Universitet

Ansættelser

Cand. mag. i idræt og fransk, lektor i sundhedsfag, Pædagoguddannelsen i Slagelse og Roskilde

1 aug. 1997 → …

Cand.mag. i idræt og fransk, Rysensteen Gymnasium

1 aug. 199630 jul. 1997

Idrætskonsulent, DGI

1 aug. 19931 sep. 1994

Cand.mag. i idræt og fransk, Amtsgymnasiet i Roskilde

1 aug. 198930 jul. 1996

Emneord

 • kost
 • opvækst
 • bevægelse
 • psykiatri
 • sundhedspædagogik
 • motorik
 • børns sansemotoriske udvikling
 • Den kompetente krop
 • ADHD
 • autisme
 • træning
 • sundhedsfremme
 • leg
 • Uddannelse, professioner og erhverv
 • Yoga
 • udviklingshæmmede
 • psykomotorik
 • didaktik
 • socialpsykiatri
 • idræt og socialpsykiatri