Billede af Camilla Nørgaard
20032020

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Camilla Nørgaard                                                                             

Ernie Wilkins vej 3,st.tv., 2450 København SV., mail: can@ucc.dk

 

Uddannelse_________________________________________________________________

Feb.  2000 – Jan. 2003       Cand.mag. i pædagogik, KU. (Specialekarakter: 10)

Aug. 1996 – Jun. 1999       BA i pædagogik, med sociologi som tilvalg, KU.

Aug. 1994 – Jun. 1995       Etårig HH fra Niels Brock.                                  

Aug. 1990 – Jun. 1993       Student fra Holte Gymnasium.

 

Erhvervserfaring_____________________________________________________________

Apr. 2005 – stadig ansat    Først adjunkt, siden lektor i pædagogik på Pædagoguddannelse Sydhavn, UCC. (nuværende arbejdsplads).  

Feb. 2003 – Mar. 2005       Forskningsassistent på Learning Lab Denmark, DPU, Aarhus Universitet.                                    

Sep. 2001 – Maj 2002        Undervisningsassistent på Københavns Universitet i faget Personlighed, udvikling og socialisation, bachelor niveau. 

Legater____________________________________________________________________

Aug. 2000 – Jun. 2001       Ét års studie i socialpsykologi og didaktik ved University og California, USA. Studieopholdet blev finansieret via legat fra KU’s internationale kontor.

Sprog______________________________________________________________________

Engelsk:                              Flydende, mundtligt og skriftligt.

Svensk/norsk:                     Solid forståelse af begge sprog, mundtligt og skriftligt

 

Kurser_____________________________________________________________________

Ph.d. kursus i Nvivo ved Aalborg Universitet i perioden 7/12-9/12 2015. Kurset er berammet til

2 ECTS

Forskningserfaring___________________________________________________________

Har siden september 2014 været allokeret som forskningsmedarbejder UCC’s forsknings –og

Udviklingsafdeling i programmet Ledelse og organisatorisk læring. Har i den forbindelse

medvirket i et følgeforskningsprojekt, rettet mod at undersøge skoleledelsers ledelsespraksisser og

samarbejdsformer i interaktion med et standardiseret ledelses –og evalueringsværktøj.

Har desuden observeret to kvalitetssamtaler i Greve kommune som led i en eksplorativ

undersøgelse af forvaltningens rolle i kvalitetsarbejdet.

 

Publikationer     __________________________________________________________________

Jensen, Noona; Bjørg Kjær og Camilla Nørgaard (red.) (2003). Sølvguiden. Udgivet af

Socialministeriet


Nørgaard, Camilla (2005). Med kultur som omdrejningspunkt. I: Guldguiden. Olesen, Jesper et. al.

(red.). Udgivet af Ministeriet for familie og forbrugeranliggender. 


Nørgaard, Camilla (2005). Betydningen af læring – indadtil og udadtil. I: Guldguiden. Olesen,

Jesper et. al. (red.). Udgivet af Ministeriet for familie og forbrugeranliggender.

 

Nørgaard, Camilla (2005). En førstehåndsbetragtning om arbejdet med læring og læreplaner.

I: Guldguiden. Olesen, Jesper et. al. (red.). Udgivet af Ministeriet for familie og

forbrugeranliggender.  

 

Nørgaard, Camilla (2005). Svenske erfaringer med læring på førskoleområdet. Udgivet på

www.kidlld.dk (http://kidlld.dk/temaer/paedagogiskeprofession/svenskeerfaringer)  

 

Nørgaard, Camilla (2004). Et rids over professionsbegrebets gamle og nye betydninger. Udgivet på www.kidlld.dk (http://kidlld.dk/temaer/paedagogiskeprofession/Professionbaggrund/PloneArticle_view.kidlld.dk)

 

Bjerg, Helle, Hansen, Pernille & Nørgaard, Camilla (2016). At smage sin egen medicin: Skoleledelsers arbejde med feedback på egen ledelsespraksis. I: Skolen i morgen, nr. 5

Helle Bjerg, Pernille Hansen, Søren Hornskov and Camilla Nørgaard (in prep.). Feedback feeding forward. Data use as epistemic practices in professional development of educational leaders. In: Abstract for NordSTEP – Issue of data use in education

 

Private rammer_____________________________________________________________

Civil stand:                         Samboende med to hjemmeboende børn.


Arbejdsområder

Er ansat som lektor på Pædagoguddannelsen PU, Campus Carlsberg. Varetager undervisning på fællesdelen samt på dagtilbudsspecialiseringen. Og er tilknyttet to projekter, hvoraf det ene er rettet analyse og opfølgning på de undervisningsevalueringer der finder sted på PU, og det andet retter sig mod evaluering af proceduren for specialiseringstildelingen på PU. 

Er ydermere deltids allokeret medarbejder i Forsknings- og udviklingsafdelingen i programmet Ledelse og organisatorisk læring.


Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand.mag. i Pædagogik, Københavns Universitet

1 sep. 19963 jan. 2003

Dimissionsdato: 3 jan. 2003

Emneord

  • blended learning
  • evaluering
  • ledelse
  • køn/kønsforskelle