Billede af Charlotte Øhrstrøm
20102022

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

Sprogudvikling og dansk som andetsprog i fokus

I både undervisnings- og forskningsregi er sprogudvikling og dansk som andetsprog omdrejningspunktet for mit arbejde. Som underviser og konsulent i Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole støtter jeg pædagoger og lærere fra dagsinstitutioner, fritidsordninger, grundskole, gymnasie, VUC og sprogcentre i at arbejde med sprog.

Jeg har en ph.d.-grad i dansk som andetsprog fra Københavns Universitet, som var et offentligt erhvervsph.d.-projekt i samarbejde med professionshøjskolen UCC. I projektet arbejdede jeg med lytteforståelse og dansk som andetsprog for voksne. I dag bruger jeg mine forskningskompetencer i forskellige professionshøjskolesammenhænge fx i projekt Early Literacy i Pædagoguddannelsen og i praksis. 

 

Eksempler på arbejdsopgaver

Sprogudvikling i alle fag: Kompetenceudvikling i Varde Kommune (forår 2020)

Sprogudviklende undervisning: Kursus for børnehaveklasseledere i Herlev Kommune (forår 2020)

Sprogindsats for pædagoger i SFO og klub: Kompetenceudvikling på Tingbjerg Skole (forår 2020)

Sprogpædagogisk grundforløb for dagsinstitutioner og fritidsordninger: Kompetenceudvikling i Københavns Kommune (forår 2019-efterår 2019)

Sproglig udvikling for tosprogede elever i gymnasiet: Kursus for gymansielærere og læsevejledere i Roskilde (efterår 2019)

Lytteforståelse i dansk som andetsprogsundervisningen for voksne: pædagogisk dag for sprogcenterlærere på Furesø Sprogcenter (November 2019)

Det sproglige aspekt i alle fag: Oplæg på AVU, Københavns VUC (august 2019) 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Københavns Universitet

feb. 2012feb. 2016

Dimissionsdato: 23 feb. 2016

Cand.mag. , Københavns Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 2010

Ansættelser

Postdoc, Københavns Universitet

sep. 2016dec. 2017

Ekstern lektor, Københavns Universitet

jan. 2016aug. 2016

Erhvervsph.d., UCC & Københavns Universitet, Københavns Universitet

feb. 2012dec. 2015

Videnskabelig Assistent, Københavns Universitet

feb. 2010jan. 2012

Emneord

 • interview
 • sproglig udvikling
 • forskning
 • dansk som andetsprog
 • læring
 • kvalitativ metode
 • feltarbejde
 • analyse
 • sprog
 • metode
 • sprogudvikling