Intet billede af Charlotte Bonde

Charlotte Bonde

cand. mag og journalist

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg er lektor ved pædagoguddannelsen i Roskilde, hvor jeg gennem min ansættelse har stor og bred erfaring inden for pædagoguddannelsens fagområder og den pædagogiske professions opgavevaretagelse. Jeg er særligt interesseret i socialpolitik og velfærdsstatsudvikling; sociallovgivning; marginalisering; mennesker med sociale problemer; udsatte børn og familier; tidlig opsporing samt tværprofessionelt samarbejde og innovation. Desuden interesserer jeg mig for videnskabsteori, samfundsvidenskabelige metoder, problemorienteret projektarbejde og kommunikation og formidling. Jeg er valgt som arbejdsmiljørepræsentant i Campus Roskilde. Tidligere har jeg været underviser på socialrådgiveruddannelsen, hvor jeg har undervist i samfundsvidenskab. Jeg har desuden været ansat som kommunikationsmedarbejder i UCSJ´s kommunikationsafdeling, hvor jeg har arbejdet med intern og ekstern kommunikation.


Kompetencer

Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet
Sprog: Tysk
Niveau: Øvet

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:

Mine primære undervisningsområder er på E-læringshold i modulerne inden for kompetenceområde 2 "Profession og samfund" - modulerne "Samfundet i pædagogisk arbejde" og "Pædagogen som myndighedsperson". Desuden underviser jeg på praktikkens studiedage og løser opgaver i forbindelse med de studerendes praktikker. Jeg vejleder de studerende i problemorienteret projektarbejde og andre opgavegenrer fra grundfaglighedens prøver til bachelorprojektet.Øvrige arbejdsområder:
Jeg er arbejdsmiljørepræsentant for medarbejderne i Campus Roskilde

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

cand.mag. , Aalborg Universitet

Fagjournalist, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Emneord

  • omsorgssvigt
  • tidlig opsporing; udsatte børn og familier; marginalisering; resiliens
  • videnskabsteori
  • samfundsvidenskabelig metoder
  • anbragte børn
  • kommunikation