Billede af Charlotte Dyreborg Madsen

Charlotte Dyreborg Madsen

Ph.d.-studerende, Lektor

20142021

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Charlotte Madsen, kandidat i pædagogisk psykolgi, lektor ved UCN, efter- og videreuddannelsen, ph.d.-studerende ved DPU, Aarhus Universitet.

Jeg er oprindeligt uddannet lærer og har været lærer i 10 år på forskellige skoler; først i det almene- og senere i det specialpædagogiske felt. Derefter tog jeg kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi på DPU/Aarhus Universitet. Jeg er nu lektor på efter- og videreuddannelsen på Professionshøjskolen UCN og er pt. i gang med et ph.d.-projekt på DPU, Aarhus Universitet.

På UCN har jeg i de sidste 10 år undervist på forskellige pædagogiske diplommoduler samt på forskellige rekvirerede forløb på skoler, institutioner og i forbindelse med kommunale indsatser. Jeg har primært arbejdet med områderne; in- og eksklusionsprocesser, læring og didaktik, klasseledelse, fællesskabende didaktikker og praksisser, specialpædagogik i et inklusionsperspektiv samt udviklingen af mere fleksible lærefællesskaber, udforskende og undersøgende aktiviteter og kooperative og kollaborative læreprocesser.

I mit ph.d.-projekt har jeg igennem et skoleår fulgt forskellige elever, hvor mange er beskrevet som højtbegavede, med særlige forudsætninger eller med stort fagligt overskud. Mange af de elever, som jeg har fulgt, har det på forskellige måder svært i skolen.

Eleverne fortæller om at føle sig anderledes, forkerte, ikke forstået, udenfor fællesskabet, og mange oplever at komme i klemme i forskellige situationer i undervisningen eller i klassens sociale fællesskaber. 

Jeg har fulgt klasser, elever og lærere i skolens hverdagsliv på tværs af fag, aktiviteter og frikvarter og har dermed forsøgt at opleve og forstå skolelivet og skolevanskelighederne fra elevernes perspektiver og forskellige ståsteder i den sociale praksis.

Det betyder, at jeg i min forskning har fokus på skolen og det, eleverne er en del af. Jeg udforsker de udfordringer og dilemmaer, som eleverne oplever og forsøger at håndtere og undersøger, hvordan de kan forstås som noget, der har med skolen at gøre, og hvordan de får betydning for elevernes deltagelsesmuligheder, deres selvforståelse, oplevelse af tilhør og deres muligheder for at udfolde fagligt engagement.

Jeg arbejder med en praksisforskningstilgang, hvor jeg i 3 kommuner har samarbejdet med forskellige skoler, lærere, vejledere, ledere, forældre og PPR om at undersøge nogle af de skolevanskeligheder, som eleverne oplever og fortæller om. Jeg har bl.a. haft fokus på undervisningssituationer, som ser ud til at stille vanskelige betingelser for eleverne. 

Jeg har ligeledes fulgt lærere i deres daglige praksis og undersøgt deres forståelser og betingelser samt nogle de udfordringer, som de oplever, fordi jeg er optaget af, hvordan lærernes forståelser og betingelser får betydning for elevernes deltagelsesbetingelser og mulighedsrum. 

Jeg er i den sidste fase af projektet og håber snart at kunne indlevere min afhandling.

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:

På den pædagogiske diplomuddannelse har jeg undervist på flg. PD-moduler: Pædagogisk psykologi, Social inklusion, Børn og familier i udsatte positioner, Læring, kontakt og trivsel, Social kognitive udviklingsforstyrrelser, Innovation og didaktik, Didaktik og klasseledelse, Vejledningsmetoder og processer, Pædagogisk viden og forskning og Undersøgelse af pædagogisk praksis.

Øvrige arbejdsområder:
Undervisning på diverse kurser: In- og eksklusionsprocesser i skoler/institutioner, fællesskabende didaktikker og kollaborative læreprocesser, inkluderende læringsfællesskaber, Cooperative Learning, teamsamarbejde og vejledning, klasseledelse og didaktik, innovative og kreative læreprocesser, specialpædagogik i et inklusionsperspektiv, inkluderende undervisning af børn med diagnoser og funktionsnedsættelser, TEACCH og struktureret pædagogik samt Specialpædagogisk Basisuddannelse (SPB)

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Pædagogisk psykologi, Kandidatuddannelse, Danmarks Pædagogiske Universitet

20092012

Dimissionsdato: 27 jan. 2012

Psykologi, PD, Professionshøjskolen UCN

20072008

Dimissionsdato: 1 jan. 2008

Lærer, Aalborg Seminarium

19972001

Dimissionsdato: 22 jun. 2001

Mastermodul, Ikt: Projektledelse i skoleudvikling, Aalborg Universitet

… → 2013

Musikvidenskab, Aalborg Universitet

19941997

Ansættelser

Ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet

20172021

Lektor, UCN act2learn

1 apr. 2016 → …

Adjunkt, UCN act2learn

20122016

Ekstern underviser og inklusionsvejleder, Aalborg Kommune

20112012

Ekstern underviser, UCN act2learn

20112012

Adjunkt, VUC Nordjylland

20102011

Lærer, Aalborg Kommune

20052010

Lærer, Aabybro Friskole

20012005

Underviser, Musikskolen, Aabybro

19942005

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • Praksisforskning
 • Børneperspektiver
 • Elevperspektiver
 • Social praksis
 • Elever med særlige forudsætninger
 • Højtbegavede børn
 • Stort læringspotentiale
 • Fællesskaber
 • Engagement
 • Deltagelsesmuligheder
 • Inkluderende læringsfællesskaber
 • Folkeskolen
 • In- og eksklusionsprocesser
 • Elevers deltagelsesbetingelser
 • Inklusion og diversitet
 • Fællesskabende praksis
 • Højtbegavede elever
 • Fællesskabende
 • Børn og unge
 • Børneforskning
 • Skoleforskning