Billede af Charlotte Dyreborg Madsen

Charlotte Dyreborg Madsen

Ph.d.-studerende, Lektor

20142017

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Charlotte Madsen, ph.d.-studerende og kandidat i pædagogisk psykologi.

Jeg er ph.d.-studerende ved DPU, Aarhus Universitet samt lektor ved Professionshøjskolen UCN. I mit ph.d.-projekt har jeg, igennem et skoleår, fulgt forskellige elever, der ofte betegnes som højtbegavede eller med særlige forudsætninger, for at undersøge, hvordan skoledagen opleves fra elevernes perspektiver.

Jeg er oprindeligt uddannet lærer og har været lærer i 10 år på forskellige skoler; først i det almene- og senere i det specialpædagogiske felt. Derefter tog jeg kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi på DPU/Aarhus Universitet. Jeg er nu ph.d.-studerende på DPU, samt lektor på efter- og videreuddannelsen ved Professionshøjskolen UCN ved act2learn (efter- og videreuddannelsen). Jeg har, i de sidste 8 år, undervist på forskellige pædagogiske diplommoduler samt på rekvirerede forløb på skoler, institutioner eller i forbindelse med kommunale indsatser bl.a. indenfor områderne; in- og eksklusionsprocesser, børneperspektiver i skolen, læring og didaktik, fællesskabende didaktikker og praksisser, specialpædagogik, klasseledelse, fleksible læringsmiljøer og kooperative og kollaborative læreprocesser.


I mit ph.d.-projekt har jeg, med en praksisforskningstilgang, igennem et skoleår fulgt forskellige elever og klasser i skolen; på tværs af fag, aktiviteter og pauser. Jeg har forsøgt at opleve og forstå skolelivet, sådan som det opleves fra de elever, som ofte beskrives som højtbegavede eller med særlige forudsætninger. Mange oplever på forskellige måder at have det svært i skolen; nogle føler sig anderledes, forkerte, ikke forstået, udenfor fællesskabet, og nogle oplever at komme i klemme i forskellige situationer i undervisningen eller i klassens fællesskaber. Fra elevernes perspektiver undersøger jeg, hvad dette handler om. Det betyder, at jeg har fokus på skolen og det, eleverne er en del af. Jeg er interesseret i at skabe viden om nogle af de udfordringer og dilemmaer, som eleverne forsøger at håndtere i skolens hverdagsliv, og med ph.d.-projektet undersøger jeg, hvilken betydning dette har for elevernes engagement og deltagelsesmuligheder i skolens faglige og sociale fællesskaber.  

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:

På den pædagogiske diplomuddannelse har jeg undervist på flg. PD-moduler: Pædagogisk psykologi, Social inklusion, Børn og familier i udsatte positioner, Læring, kontakt og trivsel, Social kognitive udviklingsforstyrrelser, Innovation og didaktik, Didaktik og klasseledelse, Vejledningsmetoder og processer, Pædagogisk viden og forskning og Undersøgelse af pædagogisk praksis.Øvrige arbejdsområder:
Undervisning på diverse kurser: In- og eksklusionsprocesser i skoler/institutioner, fællesskabende didaktikker og kollaborative læreprocesser, inkluderende læringsfællesskaber, Cooperative Learning, teamsamarbejde og vejledning, klasseledelse og didaktik, innovative og kreative læreprocesser, inkluderende undervisning af børn med diagnoser og funktionsnedsættelser, TEACCH og struktureret pædagogik samt Specialpædagogisk Basisuddannelse (SPB)

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Pædagogisk psykologi, Kandidatuddannelse, Danmarks Pædagogiske Universitet

20092012

Dimissionsdato: 27 jan. 2012

Psykologi, PD, Professionshøjskolen UCN

20072008

Dimissionsdato: 1 jan. 2008

Lærer, Aalborg Seminarium

19972001

Dimissionsdato: 22 jun. 2001

Mastermodul, Ikt: Projektledelse i skoleudvikling, Aalborg Universitet

… → 2013

Musikvidenskab, Aalborg Universitet

19941997

Ansættelser

Ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet

20172021

Lektor, UCN act2learn

1 apr. 2016 → …

Adjunkt, UCN act2learn

20122016

Ekstern underviser og inklusionsvejleder, Aalborg Kommune

20112012

Ekstern underviser, UCN act2learn

20112012

Adjunkt, VUC Nordjylland

20102011

Lærer, Aalborg Kommune

20052010

Lærer, Aabybro Friskole

20012005

Underviser, Musikskolen, Aabybro

19942005

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • Praksisforskning
 • Elever med særlige forudsætninger
 • Højtbegavede børn
 • Fællesskaber
 • Engagement
 • Deltagelsesmuligheder
 • Inkluderende læringsfællesskaber
 • Børneperspektiver
 • Elevperspektiver
 • Social praksis
 • Stort læringspotentiale
 • Folkeskolen
 • In- og eksklusionsprocesser
 • Elevers deltagelsesbetingelser
 • Inklusion og diversitet
 • Fællesskabende praksis
 • Børn og unge
 • Børneforskning
 • Skoleforskning
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.