Billede af Charlotte Dyreborg Madsen
20142023

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg hedder Charlotte Dyreborg Madsen, og jeg er lektor på efter- og videreuddannelsen på UCN og ekstern lektor på DPU, Aarhus Universitet.

Jeg er oprindeligt uddannet lærer og har været lærer i 10 år på forskellige skoler; først i det almene- og senere i det specialpædagogiske felt. Derefter tog jeg kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi, og senest har jeg lavet ph.d. på DPU.

På UCN har jeg igennem årene undervist på forskellige pædagogiske diplommoduler samt rekvirerede forløb på skoler, institutioner og i forbindelse med kommunale indsatser. Jeg har primært arbejdet med områderne; in- og eksklusionsprocesser, læring og didaktik, vejledning, udsathed og social ulighed samt specialpædagogik i et inklusionsperspektiv.

I mit ph.d.-projekt har jeg igennem et skoleår fulgt forskellige elever, hvor mange er beskrevet som "højtbegavede", "med særlige forudsætninger" eller "med stort fagligt overskud", og mange af de elever, som jeg har fulgt, har det på forskellige måder svært i skolen. Jeg arbejder med en praksisforskningstilgang, hvor jeg i 3 kommuner har samarbejdet med forskellige skoler, lærere, vejledere, forældre og PPR om at undersøge nogle af de skolevanskeligheder, som eleverne oplever og fortæller om. I projektet udforsker jeg fra et børneperspektiv, hvad skolevanskelighederne handler om. 
Eleverne fortæller om at føle sig anderledes, forkerte eller udenfor, og nogle oplever at komme i klemme i forskellige situationer i undervisningen eller i klassens fællesskaber. Det betyder, at jeg i min forskning har fokus på skolen og det, eleverne er en del af. Jeg har bl.a. haft fokus på forskellige undervisningssituationer, som ser ud til at stille vanskelige betingelser for eleverne. Jeg udforsker de udfordringer og dilemmaer, som eleverne oplever, og jeg peger på, hvordan skolevanskelighederne kan forstås som noget, der har med skolen at gøre, og hvordan de får betydning for elevernes deltagelsesmuligheder, deres selvforståelse, oplevelse af tilhør og deres muligheder for at udfolde fagligt engagement.

Jeg har ligeledes fulgt lærere i deres daglige praksis og undersøgt deres forståelser og betingelser samt nogle de udfordringer, som de oplever - fordi jeg er optaget af, hvordan lærernes forståelser og betingelser får betydning for elevernes deltagelsesbetingelser og mulighedsrum.

I afhandlingens analyser undersøger jeg, hvordan problemudpegninger og kategoriserings- og udskillelsesprocesser udvikler sig i skolen, og jeg rejser en diskussion af, hvordan disse processer må forstås som noget, der hænger sammen med skolens praksis og strukturelle betingelser.

Jeg tager afsæt i en forståelse af, at alle børn er forskellige, og jeg undersøger og diskuterer, hvordan nogle forskelle i skolen ser ud til at blive udpeget, særliggjort eller problematiseret. I afhandlingen rejses derved en overordnet og almen diskussion om forskelle og forskelsdilemmaer, som handler om, hvorvidt man i skolen enten må forsøge at identificere eller ignorere forskelle - ud fra en forståelse af, at der kan være negative konsekvenser forbundet med begge valg.

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:

På den pædagogiske diplomuddannelse har jeg undervist på flg. PD-moduler: Pædagogisk psykologi, Social inklusion, Børn og familier i udsatte positioner, Læring, kontakt og trivsel, Social kognitive udviklingsforstyrrelser, Innovation og didaktik, Didaktik og klasseledelse, Vejledningsmetoder og processer, Pædagogisk viden og forskning og Undersøgelse af pædagogisk praksis.

Øvrige arbejdsområder:
Undervisning på diverse kurser: In- og eksklusionsprocesser i skoler/institutioner, fællesskabende didaktikker og kollaborative læreprocesser, inkluderende læringsfællesskaber, Cooperative Learning, teamsamarbejde og vejledning, klasseledelse og didaktik, innovative og kreative læreprocesser, specialpædagogik i et inklusionsperspektiv, inkluderende undervisning af børn med diagnoser og funktionsnedsættelser, TEACCH og struktureret pædagogik samt Specialpædagogisk Basisuddannelse (SPB)

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitet

1 dec. 201714 mar. 2023

Dimissionsdato: 14 mar. 2023

Pædagogisk psykologi, Kandidatuddannelse, Danmarks Pædagogiske Universitet

20092012

Dimissionsdato: 27 jan. 2012

Psykologi, PD, Professionshøjskolen UCN

20072008

Dimissionsdato: 1 jan. 2008

Lærer, Aalborg Seminarium

19972001

Dimissionsdato: 22 jun. 2001

Mastermodul, Ikt: Projektledelse i skoleudvikling, Aalborg Universitet

… → 2013

Musikvidenskab, Aalborg Universitet

19941997

Ansættelser

Ekstern lektor, Danmarks Pædagogiske Universitet

2023 → …

Ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet

20172023

Lektor, UCN act2learn

1 apr. 2016 → …

Adjunkt, UCN act2learn

20122016

Ekstern underviser og inklusionsvejleder, Aalborg Kommune

20112012

Ekstern underviser, UCN act2learn

20112012

Adjunkt, VUC Nordjylland

20102011

Lærer, Aalborg Kommune

20052010

Lærer, Aabybro Friskole

20012005

Underviser, Musikskolen, Aabybro

19942005

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Praksisforskning
  • Børneperspektiver
  • Elevperspektiver
  • Social praksis
  • Elever med særlige forudsætninger
  • Højtbegavede børn
  • Stort læringspotentiale
  • Fællesskaber
  • Engagement
  • Deltagelsesmuligheder
  • Inkluderende læringsfællesskaber
  • Folkeskolen
  • In- og eksklusionsprocesser
  • Elevers deltagelsesbetingelser
  • Inklusion og diversitet
  • Fællesskabende praksis
  • Højtbegavede elever
  • Fællesskabende
  • Udskillelsesprocesser
  • Børn og unge
  • Børneforskning
  • Skoleforskning
  • Praksisforskning
  • Højtbegavede børn
  • Fællesskabende
  • Forskning
  • Inklusion
  • Deltagelsesmuligheder
  • eksklusionsprocesser
  • Elever med særlige forudsætninger
  • Elever med særlige behov
  • Giftedness

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller