Personlig profil

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand. pæd. i pædagogisk sociologi

Dimissionsdato: 30 jan. 2013