Billede af Charlotte Troelsen

Charlotte Troelsen

Lektor, Master & Cand mag.

 • Prinsens Allé 2

  8800 Viborg

  Danmark

20102021

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg er lektor på pædagoguddannelsen i VIA, Viborg. Jeg er fagligt tilknyttet specialiseringen: Social og specialpædagogik. Fagligt har jeg primært beskæftiget mig med de samfundsfaglige og socialfaglige elementer inden for det pædagogiske område, men har ligeledes undervist en del i sociologi, kommunikation og psykologi. Som lektor underviser jeg pt primært i EVU på PD. i praktikvejledning og på iplomuddannelsen i Uddannelses- og erhvervsvejledning mv.

Sidestillet med undervisningsopgaverne er jeg Central studie- og karrievejleder på pædagoguddannelsen, Viborg. Vejledningsfeltet fylder en del i mit proffessionelle virke både som underviser, supervisior, oplægsholder mv., men også inden for forskning og udviklingsopgaver.

I 2012 har jeg primosmotor i forhold til at udvikle en vejledningsstrategi i VIA, PSH. Denne er i dag et udfærdiget som et fælles produkt: Retning og Rammer for vejledning i PSH, og et rammepapir med tilslutning fra ledelse og vejledere i hele den pædagosisk socialfaglige højskole.

I VIA er jeg deltager i en række udvalg omhandlende vejledning herunder: Kvalitetsudvalg (pædagoguddannelsen, Viborg) Arbejdsfællesskabet for studievejledning og valg(Pædagoguddannelsen, PSH), Optagelsesudvalg (pædagoguddannelsen, PSH), IKV-nævn (pædagoguddannelsen, PSH) Studievejledernetværket (PSH), Samarbejdsudvalg for studieadministration og studievejledning (VIA). 

Vejledning har også været et bærende element i mine FOU aktiviteter, senest i FOU-projektet IKV-Pro. Men jeg har ligeledes været involveret i et større delprojekt i forbindelsen med Inklusionsprojektet, hvor jeg undersøgte de inkluderende og ekskluderende mekanismer der findes for studerende, det første år på studiet. Fornuværende er jeg involveret i FOU programmet: Vejledning og Metoring. Hvor jeg forkser i, hvordan vejledning i praksis, under uddannelsen, kan kvalificere en tilknytning i professionen på sigt.  

Fælles for de FOU aktivititeter jeg foretager mig er, at jeg altid sigter imod at lave videnstilbageløb til egen praksis. Derfor vil man også kunne iagttaget at optagelsesproceduren for IKV på pædagoguddannelsen er ændret, pga. af de erkendelse vi kom frem til i forbindelse med IKV-Pro.  

 Undervisningsoplysninger:

Lektor i faget Individ, institution og samfund. Jeg har primær tilknytning til pædagoguddannelsen, hvor mit undervisningsfelt primært er inden for det samfunds- og socialfaglige, men har også en del undervisning i kommunikation og psykolog. Desuden under underviser jeg i EVU, på vejlederuddannelserne, særligt praktikvejlederuddannelsen

 

Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Forhandlingsniveau

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Flere års erfaring
Networking: Professionel
Fundraising: Nogen erfaring
Administration: Professionel
Ledelse: Flere års erfaring

Forsknings- og udviklingsområder

2017-2019: FOU program: Vejledning og Mentoring, VIA.

2017- : VINCE Project. EU.

2012-2016: IKV-Pro er et samarbejde mellem VIA, RUC, NVR, UC Lillebælt & UCN. Sigtet var her at undersøge IKV-studerendes muligheden for inkludrende praksis på professionsuddannelserne.

2009-2012: FOU projekt delprojekt under INKLUSIONSPROJEKTET. Hvor sigtet var en undersøgelse af hvilke inkluderende og ekskluderende mekanismer, der finder sted i pædagoguddannelsens første studieår.

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:

Studie- og Karrierevejledning, Lektor på pædagoguddannelsen. Forsknings- og udviklingsopgaver. Øvrige arbejdsområder:

 • Central studievejleder på Pædagoguddannelsen i Viborg, herunder ansvarlig for meritvurderinger, IKV.
 • Medlem af IKV nævnet for pædagoguddannelsen
 • Medlem af arbejdsfælleskabet for studievejledning og valg
 • Medlem i optagelsesudvalget 
 • Medlem i kvalitetsudvalget på pædagoguddannelsen, Viborg
 • Koordinator for Eliteidræt på Campus Viborg
 •  

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Humanistisk organisations udvikling, Master uddannelse, Aarhus Universitet

1 sep. 202030 jun. 2022

Dimissionsdato: 30 jun. 2022

Vejledning, Master , Danmarks Pædagogiske Universitet

… → 1 jan. 2013

Lektorkvalificering, VIA University College

… → 1 jul. 2011

Samfundsfag & psykologi, Cand. mag , Aalborg Universitet

Vejledning, Master , Danmarks Pædagogiske Universitet

Emneord

 • samfundsvidenskabelige fag
 • uddannelse
 • professionsdidaktik
 • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
 • vejledning
 • Uddannelse, professioner og erhverv
 • undervisning
 • udviklingspsykologi