Billede af Christina Lebel

Christina Lebel

Lektor cand. jur. Master of Laws LL.M

Personlig profil

Præsentation

Den 15/8 2012, blev jeg, efter 2 inspirerende og interessante år som adjunkt på socialrådgiveruddannelsen i UC Syd, tilknyttet VIA University College (VIA UC), Socialrådgiveruddannelsen, Department of social Work, i Aarhus. Har forinden haft nogle års ansættelse i advokatbranchen og har flere års undervisningserfaring på den juridiske bacheloruddannelse, Aarhus Universitet.

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:
Jeg underviser og eksaminerer i beskæftigelseslovgivningen, forvaltningsretten samt i lovgivningen vedr. børn og unge, udlændingeret og udsatte voksne. Endvidere fungerer jeg som vejleder og eksaminator for de studerende i forbindelse med diverse projekter både afsluttende bachelorprojekter og opgaver også af tværfaglig karakter, ligesom jeg deltager i organisatorisk og undervisningsadministrativt arbejde samt i fagligt og pædagogisk udviklingsarbejde i diverse teams.

Øvrige arbejdsområder:
I efter- og videreuddannelseregi underviser jeg herudover på diverse kurser i landets kommuner m.v. for praktikere i forvaltningsret, socialret, statsforfatningsret, civilret, familieret samt i juridisk metode- og retskildelære herunder bl.a. på "Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske" og "Diplomuddannelsen i Beskæftigelse" samt på kurset "Støtte og indsatser til unge der begår kriminalitet" i samarbejde med Socialstyrelsen.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Gennemført skriftl. advokateksamen som led i advokatuddannelsen, udbudt af Advokatsamfundet, juni 2010

Cand. jur. LL.M. Master of laws og lektorudnævnt pr. august 2014 efter gennemført positiv lektorbedømmelse ifm. indgivelse af lektoranmodningsafhandling til lektorbedømmelsesudvalget i foråret 2014

Lektorkvalificering, Socialrådgiveruddannelsen (Bachelor of Social Work) positiv lektorbedømt af lektorbedømmelsesudvalget i marts 2014

Lektorgodkendt i marts 2014 inden for det juridiske vidensområde på socialrådgiveruddannelsen (iht. bekendtgørelse nr. 635 af 27/6 2003 om lektorbedømmelse ved Centre for videregående Uddannelse og andre institutioner for andre mellemlange videregående uddannelser, jf. bekendtgørelse nr. 762 af 25/06 2013, § 17, stk. 2 og 3). , Lektor , VIA University College