Billede af Ditte Dalum Christoffersen
20082022

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Lektor Ph.d i center for skole og læring.

Jeg har været ansat i organisationen siden 2014. Jeg har en Ph.d  i psykologi og uddannelsesforskning fra RUC. en kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi og en pædagoguddannelse. 

Jeg har særlig viden indenfor psykologiske og pædagogiske områder inden for især børne og unge områder. Særligt i forhold til  in og ekslusionsprocesser, mobning, forældresamarbejde, Kedsomhed og motivation og vejledning. 

 

Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:

Networking: Kontakt til tværfaglige berøringsflader: UC'er Universiteteter, (særligt DPU) Selvstændige konsulenter, forskere samt UVM. 

 

Forsknings- og udviklingsområder

Efterskole forskning

Børneperspektiver

Antiradikalisering/demokratisk dannelse i skolen 

Motivation og kedsomhed

Mobning

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:
Efter og videreuddannelse

Forskning og udviklingsprojekter

Efterskole

Demokratisk dannelse

En skole for alle (om inklusion i skolen) 

Undervisning PD:

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogiske undersøgelsesmetoder

Pædagogisk psykologi

Kollegial vejledning og supervision

Special pædagogik


Undervisning læreruddannelsen:

Inklusionsvejledning 

Læring kontakt og trivsel. 

Fofatter: 

Tekster om skoleliv, særligt i forhold til motivation, mobning, digital mobning, kedsomhed, den demokratiske skole, vejledning, opgaveskrivning og videnskabsteori. 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d. , Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 5 maj 2014

Cand. pæd. pæd. psyk., Danmarks Pædagogiske Universitet

Dimissionsdato: 1 jun. 2008

Pædagog, Københavns Pædagogseminarium

Dimissionsdato: 1 jul. 1992

Emneord

 • børnekultur
 • Digitale medier
 • Digital mobning
 • institutionskultur
 • barndom og hverdagsliv
 • Reality tv
 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • Videnskabsteori
 • Kvalitativ analyse
 • Metodologi
 • Metodeudvikling
 • Kvalitativ metode
 • kvantitaitve metoder
 • børn
 • Inklusion og ekslusion
 • mobning
 • forældresamarbejde
 • Kedsomhed
 • Motivation
 • Efterskolepædagogik
 • institutionalisering
 • specialpædagogik
 • Skole- og fritidspædagogik
 • skolen i samfundet
 • Skoleudvikling
 • børnepsykologi
 • Barndom og identitet
 • Tilblivelsesprocesser
 • skoleliv
 • Børneperspektiver
 • social eksklusion
 • Social psykologi
 • børn med særlige behov
 • forældre
 • Forældresamarbejde
 • forældreskab
 • Forældre i udsatte positioner