Personlig profil

Arbejdsområder

Underviser i pædagogik på pædagoguddannelsen i Kolding, underviser i pædagogisk antropologi på akademiuddannelsen i ungdomspædagogik. Projektkonsulent ved NVIE på daginstitutions - og skoleområdet. Internationalkoordinator Campus Kolding.

Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet
Sprog: Tysk
Niveau: let øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Nogen erfaring

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Kandidat i pædagogisk antropologi

Ansættelser

lektor, UC SYD

Emneord

  • interkulturelle forhold
  • Internationalisering
  • social inklusion
  • Praksisnær forskning
  • Læring, pædagogik og undervisning
  • feltarbejde
  • undersøgelsesdesign, metoder og teorier