Billede af Dorrit Sørensen
20072023

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Faglig projektledelse af forsknings – og udviklingsprojekter. Herunder bl.a redaktør for antologi ” Ny uddannelsespraksis” og forfatter til artikler i bl.a. Gjallerhorn september 2015, NJ VET og Dansk Pædagogisk Tidsskrift 2019 . Oplægsholder ved diverse konferencer og deltager med paper ved forskningskonferencer.

Ledelse og organisationsudvikling inden for det erhvervsrettede uddannelsesområde. Ledelsesarbejde på et strategisk niveau. Understøttelse af strategisk arbejde, f.eks. styregruppemedlem for EUD – reformen på TEC. Udvikling af strategiske løsninger med henblik på kvalitet i kerneydelsen. Udarbejdelse af udviklings, kvalitets – og pædagogiske strategier og understøttende processer og metode. Udvikling og gennemførelse af et strategisk kompetenceudviklingsprogram.

Projektledelse på diverse forsknings - og udviklingsprojekter. Projekt – og programledelse af store komplekse forandringsinitiativer. Kompleks projekt-og økonomistyring og projektadministration. Procesforståelse og procesforbedring herunder også driftsforståelse og driftsforbedring.

Bestyrelsesarbejde ved Fodterapeutskolens bestyrelse, repræsentant fra NCE. Fokus: Forståelse for erhvervsuddannelsessystemet generelt, kvalitet i lærerarbejdet og pædagogisk- og faglig udvikling

Uddannelsesudvikling indenfor det ungdomspædagogiske og professionsfaglige område med fokus på lærerarbejde, ledelsesudvikling, kompetenceudvikling, reformimplementering, evaluering og kvalitet, vejledning, pædagogik og didaktik. Udvikling af indhold og form på både hoved – og grundforløb på erhvervsuddannelserne.

Tæt samarbejde med uddannelseschefer og mellemledere om løsning på forskellige udfordringer knyttet til lærerarbejdet og forandringsinitiativer knyttet til kerneydelsen.

 

Undervisning og vejledning på pædagogisk diplomniveau for erhvervs – og gymnasielærere og ledere og på professionsniveau på læreruddannelsen i fagene pædagogik og læring ( lærerens grundfaglighed PL)

 

Deltagelse i internationale aktiviteter og konferencer med udvikling, artikler og oplæg samt deltagelse i netværk – f.eks. EU VETNET for VET-leadership, EAPRIL og ECER

Oplæg/foredragsholder på konferencer og seminarer.

Udvikling af flere forandrings- og innovationsaktiviteter, der er i drift, f.eks. kan nævnes Uddannelseslaboratoriet (Region H) Pioneruddannelses (UVM) innovationsuddannelsen (NCE) og ambassadøruddannelsen (F&U Metropol).

 

 

Kompetencer

Kompetencegivende kurser:
Uddannelsesbetegnelse: Ledelse af XL projekter
Fag: Projektledelse
Uddannelsesinstitution: Professionshøjskolen Metropol og Implement
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2013

Sprogkundskaber:
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Professionel
Networking: Flere års erfaring
Fundraising: Flere års erfaring
Administration: Flere års erfaring
Ledelse: Nogen erfaring
projektledelse : Professionel

Forsknings- og udviklingsområder

Min aktuelle forskning omhandler udvikling af uddannelses- og undervisningspraksis gennem uddannelseseksperimenter herunder særlig fokus på eksperiment – og praksisbaserede læringsformer. Mit interessefelt er pædagogik, didaktik og ledelse, mere specifikt innovation og entreprenørskab, samt den mere organisatoriske sammenhæng uddannelse indgår i - herunder forandringer, kompetenceudvikling og lærerarbejde.

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d. studerende , Roskilde Universitet

20182022

Master I projekt, proces og forandringsledelse, Roskilde Universitet

… → 2011

Cand pæd. Generel pædagogik, Aarhus Universitet

… → 2010

Lektorkvalificering, DEL / NCE

… → 2010

Uddannelsesvejleder, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

… → 2002

Pædagogisk diplomuddannelse, Danmark Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

… → 2001

Pædagogisk grunduddannelse, Frederiksbergseminarium

… → 1993

Ansættelser

Lektor, Professionshøjskolen Metropol

2015 → …

Censor i det fælles censorkorps i pædagogik mv., Aarhus Universitet

2014 → …

Projektchef Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium, Professionshøjskolen Metropol

20122015

Pædagogisk konsulent /Lektor, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

20052011

Udviklingskonsulent, TEC - Teknisk Erhvrevsskole Center

20032005

Pædagogisk udviklingskonsulent, Landtransportskolen

20012003

Vejleder, reformkonsulent og underviser, Landtransportskolen

19972001

Projektleder og underviser, Havneskolen

19941997

Underviser, Landtransportskolen

19931994

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • kompetenceudvikling
 • innovation og entreprenørskab
 • læring
 • pædagogisk iagttagelse
 • entreprenørskab
 • implementering
 • organisationsudvikling
 • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
 • kvalitetssikring
 • projektledelse
 • didaktik
 • aktionslæring