Billede af Dorthe Ansine Christensen

Dorthe Ansine Christensen

Cand. pæd. i pædagogisk antropologi

20132020

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg er uddannet lærer og cand. pæd. i pædagogisk antropologi og underviser lærerstuderende i forskellige moduler med tilknytning til Lærerens Grundfaglighed. 

Jeg arbejder desuden med praktik både som praktikkoordinator og praktikvejleder på Læreruddannelsen i Aarhus, med efter-videreuddannelse af praktikvejledere til folkeskolen samt som VIAs repræsentant i den nationale faggruppe for praktik.

I 2018-19 er jeg tilknyttet forskningsprogrammet VIA Læring og Undervisning, hvor jeg undersøger udeskole fra et elevperspektiv. Jeg er desuden engageret i et forsøgsprojekt, som retter sig mod udvikling af ny kompetencemålsprøve i Pædagogik og Lærerfaglighed.

Mine forsknings- og udviklingsaktiviteter har tidligere været rettet mod at undersøge studerendes selvinitierede studieaktiviteter samt at fremme entreprenørskab i læreruddannelsen.

Både i min undervisning og i mine forsknings- og udviklingsaktiviteter er jeg optaget af at udvikle og facilitere samskabelsesprojekter mellem de studerende på læreruddannelsen og professionelle fra skolerne. 


Undervisningsoplysninger:

Undervisning på grunduddannelsen

LG (Lærerens grundfaglighed):

Undervisning i Pædagogik og Lærerfaglighed på nye moduler, jf. forsøgsordning som tillæg til studieordningen på Læreruddannelsen i Aarhus.

Bachelorvejledning - herunder "Det entreprenørielle bachelorprojekt"

Praktikundervisning og praktikvejledning. 

Undervisning i EVU: 

Diplommodul "Praktikvejleder til læreruddannelsen". 

 

Kompetencer

Andre læringsforløb:
Deltager i NVivo-kursusforløb rettet mod analyse af kvalitative data.

Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Nogen erfaring

Forsknings- og udviklingsområder

Innovation og entreprenørskab

Praktik som uddannelseselement i læreruddannelsen

Udeskole-didaktik

Kompetencemålsprøver i læreruddannelsen

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:

Undervisning af lærerstuderende. 

Undervisning af professionelle lærere på kurser og efteruddannelsesforløb vedr. praktik i læreruddannelsen.

Vejledning. 

Udvikling og koordinering af praktik.Øvrige arbejdsområder:

Repræsentant for VIA i den nationale faggruppe for praktik (2019/20). 

Medlem af Praktiklederforeningen. Et fagligt netværk for praktikkoordinatorer og praktikledere ved læreruddannelserne i DK. 

Videnmedarbejder i VIA Læring og Undervisning; "Outdoorpædagogiske problemstillinger".

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand. pæd. i pædagogisk antropologi, Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 2009

Dansk, engelsk, biologi, hjemkundskab, Lærer, Århus Dag- og Aftenseminarium

Dimissionsdato: 1 jun. 2002

Ansættelser

Lærer, Skæring Skole

aug. 2002aug. 2012

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Skoler, fag og institutioner
  • Børn og unge
  • Uddannelse, professioner og erhverv