Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Ansat som Docent ved Institut for Sygepleje pr 1/10 - 2014. Tidligere ansat som forskningsleder ved hospital i regionSjælland og regionH. Har haft en post doc periode på 3 år ved Hjertecentret og UCSF (2009-12). Sygeplejerske i 40 år. Været underviser på Herlev sygeplejeskole i 17 år. Lektor ved CVU i 2006. Er ansat som ekstern lektor på cand.scient.san.- uddannelsen på KU til 1/2 2015.

 

Som docent har jeg været projektleder og projektdeltager i flere projekter. Det har drejet sig om at være vejleder for ph.d.-studerende. De fleste af projekterne drejer sig i en eller anden form for Patientinddragelse - og pårørendeinvolvering og har patienten og dennes pårørende i fokus i fht at mestre et hverdagsliv. Mit fokus er på klinisk forskning i samarbejde med klinisk praksis.

Jeg har brugt forskellige forskningsmetoder: i) Kvalitative: dybdeinterviews - dyadeinterviews og fokusgruppeinterviews. ii) Kvantitativt: spørgeskemaundersøgelse - kontrolgruppe - randomiseret klinisk kontrolleret forsøg. Er optaget af brugen af Mixed Methods og integration af resultater.

H- index pr. okt 2018: 10.

 

Jeg har været ph.d.-vejleder for fem gennemførte ph.d.-projekter og har pt  fire ph.d-studerende jeg er vejleder for:

 

  • Ph.d.-projektvejleder på projektet ” Family function in patients with type 2-diabetes. The importance of shared care: a mixed methods investigation. Indskrevet Københavns Universitet november 2015.  Samarbejde med professor Ingrid Egerod, der er hovedvejleder.
  • Ph.d.-bi-vejleder på projektet ” Rehabiliteringsforløb i hjemmeplejen – Borgerens erfaringer og betydninger for sundhedsfremme og et meningsfyldt hverdagsliv med multisygdom.” Indskrevet ved RUC 2016. Samarbejde med professor Betina Dybbroe og Anne Liveng RUC.
  • Ph.d.-projektvejleder på projektet ” Lifestyle Counselling as Secondary Prevention in Patients With Minor Stroke and Transient Ischemic Attack. Indskrevet KU september 2017.
  • Ph.d.-projektvejleder på projektet ”Patient Ambassador Support (PAS) for newly diagnosed patients with acute leukemia during treatment”. Indskrevet KU august 2017. Samarbejde med seniorforsker Mary Jarden, der er hovedvejleder.

Kompetencer

Projektledelse: Professionel
Networking: Professionel
Fundraising: Professionel
Administration: Professionel
Ledelse: Professionel

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:
Forskningsledelse - forskning indenfor patientinddragelse - og pårørende involvering. Fokus: KLINISK forskning. Brug af forskellige forskningsmetoder: i) Kvalitative: dybdeinterviews - dyadeinterviews og fokusgruppeinterviews. ii) Kvantitativt: spørgeskemaundersøgelse - kontrolgruppe - randomiseret klinisk kontrolleret forsøg. Brug af Mixed Methods og integration af resultater fra de to forskningstraditioner. Brug af SPSS og NVivo software.

Øvrige arbejdsområder:
Forskningsledelse af forskningsprojekter - vejledning i fht tværfaglige forskningsprojekter. Ph.d.-projekt vejleder på to ph.d.-studerende indskrevet ved KU og bi-vejleder ved en ph.d.-studerende indskrevet ved Institut for Uddannelsesforskning RUC.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Københavns Universitet

Dimissionsdato: 1 maj 2005

Cand. cur., Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 1 jun. 1998

Diplomuddannelse i pædagogik, Danmarks Sygeplejerskehøjskole

Dimissionsdato: 1 jun. 1990

Sygeplejerske , Slagelse Sygeplejeskole

Dimissionsdato: 1 aug. 1974

Andet, Roskilde Universitet

… → 1 jun. 1995

Pædagogisk diplomuddannelse, Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus universitetet

… → 1 jun. 1990

Ansættelser

Docent, Professionshøjskolen Metropol

1 okt. 2014 → …

Ekstern lektor, Københavns Universitet

20132014

Forskningsleder Hillerød Hospital, Nordsjællands Hospital

1 okt. 201230 sep. 2014

Post doc forløb over 3 år, UCSF/HJertecentret

20092012

Undervise Sygeplejeskolen Herlev

19902007

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Dorthe Overgaard er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler