Billede af Edda Merete Luth
  • Hedeager 2, Campus Aarhus N

    8200 Aarhus N

    Danmark

20102022

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg er uddannet socialrådgiver fra Aalborg Universitet i 1991 og har siden arbejdet inden for den kommunale  beskæftigelsesindsats - først som socialrådgiver på forskellige områder, dernæst som fuldmægtig i 6 år, og i perioden 2007 - 2016 som afdelingsleder i jobcenter. Fra efteråret 2016 har jeg arbejdet med undervisning på socialrådgiveruddannelsen, erhvervsakademi og COK, samt som vejleder og eksaminator på administrationsbacheloruddannelsen. I marts 2017 blev jeg ansat som adjunkt på VIA EVU som koordinator for akademi- og diplomuddannelserne i beskæftigelse.  Sideløbende med mit arbejde har jeg videreuddannet mig, først og fremmest i form af en kandidatgrad i socialt arbejde, som jeg afsluttede med speciale om ledelse af socialt arbejde. Derudover har jeg forskellige former for ledelsesmæssig efteruddannelse og i november 2020 blev jeg godkendt som lektor på professionshøjskolen VIA. Jeg arbejder med at lave anvendelsesorienteret undervisning og organisationsudvikling, forskning og udvikling forankret i beskæftigelsesindsatsen, og med et bredt og tæt forgrenet samarbejde med:

  • Socialområdet med fokus på ungeindsats
  • Vejledningsområdet medfokus praktikvejledning og karrierevejledning af voksne
  • Sundhedsområdet med særligt fokus på borgerinddragelse og tværprofessionelt samarbejde.

Nøgleord:

Beskæftigelsesindsats, beskæftigelsespolitik, beskæftigelsesjura, inklusion, medarbejderkompetencer, borgerinddragelse, vejledning, praktikvejledning, karrierevejledning, borgersamtaler, tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde, deltagelsesmuligheder, handlemuligheder, helhedsorientering, virksomhedssamarbejde, borgerens perspektiv, professionsfaglighed, beskæftigelsesfaglighed, transfer, læring, voksendidaktik, udsathed.

Forsknings- og udviklingsområder

Beskæftigelsesindsats, beskæftigelsespolitik, beskæftigelseslovgivning, medarabejderkompetencer, borgerinddragelse, tværprofessionelt samarbejde, vejledning, praktikvejledning, kommunikation, tværprofessionelt og tværfagligt samarbejde, virksomhedssamarbejde, førtidspensions- og fleksjobreformen, fleksjobmarkedet, virksomhedsrettet samarbejde, ressourceforløb, koordinerende sagsbehandler, sygedagpengeindsats, fastholdelsesindsats, jobafklaringsforløb, integrationsindsats, frontlinjemedarbejdere, ungeindsats, udsatte unge, samskabelse, inklusionskompetencer.

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand. soc., Kandidatgrad, "Hvad leder vi efter?", Aalborg Universitet

Ansættelser

Beskikket censor - Bachelorprojekter på socialrådgiveruddannelsen

1 aug. 2022 → …

Beskikket censor - Diplomuddannelsen i beskæftigelse

1 apr. 2020 → …

Beskikket censor - socialt arbejde på beskæftigelsesområdet

1 sep. 2018 → …

Underviser, Center for Offentlig Kompetenceudvikling

20162017

Underviser, Erhvervsakademi Dania

20162017

Vejleder og eksaminator på bachelorprojekter, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

20162017

Afdelingsleder, Jobcenter Skanderborg

20122016

Timelærer, Socialrådgiveruddannelsen, Aarhus

2012 → …

Socialrådgiver, fuldmægtig, afdelingsleder, Aarhus Kommune

19932012