Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Nøgleord:

Beskæftigelsesindsats, beskæftigelsespolitik, lovgivning, medarbejderkompetencer, borgerinddragelse, tværprofessionelt samarbejde, vejledning, praktikvejledning, kommunikation, tværfagligt- og tværprofessionelt samarbejde, virksomhedssamarbejde, professionsfaglighed, beskæftigelsesfaglighed, transfer, læring, voksendidaktik

Jeg er uddannet socialrådgiver fra Aalborg Universitet i 1991 og har siden arbejdet inden for den kommunale  beskæftigelsesindsats - først som socialrådgiver på forskellige områder, dernæst som fuldmægtig i 6 år, og i perioden 2007 - 2016 som afdelingsleder i jobcenter. Fra efteråret 2016 har jeg arbejdet med undervisning på socialrådgiveruddannelsen, erhvervsakademi og COK, samt som vejleder og eksaminator på administrationsbacheloruddannelsen. I marts 2017 blev jeg ansat som adjunkt på VIA EVU som koordinator for akademi- og diplomuddannelserne i beskæftigelse.   Sideløbende med mit arbejde har jeg videreuddannet mig, først og fremmest i form af en kandidatgrad i socialt arbejde, som jeg afsluttede med speciale om ledelse af socialt arbejde. Derudover har jeg forskellige former for ledelsesmæssig efteruddannelse og et akademimodul i Voksenpædagogisk Uddannelse.  I mit aktuelle arbejde som adjunkt på VIA uddanner jeg mig på VIA’s adjunktakademi og er i gang med et forskningsprojekt om implementering af virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats i kommunerne.   Jeg har således et bredt erfaringsgrundlag inden for den kommunale beskæftigelsesindsats både som medarbejder, konsulent, underviser og leder. Dette giver mig - sammen med mine uddannelsesmæssige kompetencer - både teoretiske og praktiske forudsætninger for at kunne tilrettelægge, udvikle og evaluere anvendelsesorienteret undervisning og forskning med fokus på praksisforankring.  

Forsknings- og udviklingsområder

Beskæftigelsesindsats, beskæftigelsespolitik, lovgivning, medarabejderkompetencer, borgerinddragelse, tværprofessionelt samarbejde, vejledning, praktikvejledning, kommunikation, tværfagligt samarbejde, virksomhedssamarbejde, førtidspensions- og fleksjobreformen, virksomhedsrettet samarbejde, ressourceforløb, koordinerende sagsbehandler, sygedagpengeindsats, fastholdelsesindsats, jobafklaringsforløb, integrationsindsats, frontlinjemedarbejdere, ungeindsats, udsatte unge, samskabelse, inkluderingskompetencer.

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand. soc., Kandidatgrad, Aalborg Universitet

Ansættelser

Undeviser, Center for Offentlig Kompetenceudvikling

20162017

Underviser, Erhvervsakademi Dania

20162017

Vejleder og eksaminator på bachelorprojekter, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

20162017

Afdelingsleder, Jobcenter Skanderborg

20122016

Timelærer, Socialrådgiveruddannelsen, Aarhus

2012 → …

Socialrådgiver, fuldmægtig, afdelingsleder, Aarhus Kommune

19932012
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.