Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Undervisning

Lektor v. Ledelse og Organisation, Kompetence- og Organisationsudvikling, UCL

 

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:

Diplomuddannelsen i Ledelse, åbne hold: Organisation, udvikling og samskabelse, Kommunikation og organisation, Kvalitetsudvikling og evaluering samt vejleder på afgangsprojekter

Underviser på valgmodul: Pædagogisk, didaktisk datainformeret ledelse (10 ECTS) og skoleledelse (5 ECTS) samt vejleder af afgangsprojekter under "Ny national skolelederluddannelse": Skolespecifikke moduler under Diplom i ledelse.

Medredaktør i Lederliv.dk 

Modulansvarlig og underviser med kolleger fra UCL på skoleledermoduler i forbindelse projektet: "Videre med Professionelle læringsfællesskaber", der er støttet af A.P. Møller Fonden, forankret i de 3 deltagende kommuner og i UCL, Pædagogik og Læring, hvor også kursusdage, diplommoduler for ressourcepersoner og pædagogisk konsulenter er knyttet til de enkelte skoler i projektets 3 kommuner. Kernen i projektet er at udvikle professionelle læringsfællesskaber som den bærende kultur på de 47 deltagende skoler. Dette sker gennem udvikling af ressourcepersonernes rolle i tæt samarbejde med skolernes ledelse og de kommunale forvaltninger. Bidraget til skoleledermoduler i projektet afholdes i 2019 med flg. valgmoduler: Skoleledelse med data, Ledelse i skolens professionelle kultur og Pædagogisk ledelse. Det samlede projekt varer fra 2018-2020. 

Koordinator, underviser på valgmoduler indenfor uddannelsesretning "Skoleledelse" (DIL): Pædagogisk ledelse, Skoleledelse med data, herudover: Ledelse i skolelens professionelle kultur, åbne hold, DIL

Undervist på L&O, L&M og DPL, Forandringsledelse, Pædagogisk ledelse, Kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering (KKE) samt vejleder på opgaver og afgangsprojekter

Rekvirerede hold indenfor dagtilbuds- og folkeskoleområdet, ældre- og handicapområdet og på tværs af den offentlig sektor - Fyn, Jylland og Sjælland (2007-dd.)
Underviser på Den Offentlige Lederuddannelse (DOL): Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere (KREBB)(2014)


Øvrige arbejdsområder:

-Koordinerende projektleder, underviser og konsulent i samarbejde med kolleger fra Ledelsesakademiet og Center for undervisningsmidler og en fynsk kommune. Et kompetencegivende lederudviklingsforløb på tværs af skole, dagtilbud og forvaltning: "Faglig ledelse - fremtidens dagtilbud og skole" indeholdende: Introdag, vidensrejse, faciliterende ledermøder, diplommodul (faglig, pædagogisk ledelse), PLF-møder i partnerområder og interventionsbesøg på skoler og i dagtilbud.
 
-Underviser og konsulent i tilknytning til lærings- og vidensrejser for deltagere på tværs af folkeskoleområdet i jydsk kommune (forvaltning, PPR, skoleledelse i netværks-grupper) i forbindelse med den nye folkeskolereform kombineret med aktionslæringsforløb og valgmodul i Pædagogisk Ledelse (Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)).

Kompetencer

Projektleder af forsknings- og udviklingsprojekt indenfor børn og ungeområdet: Flere års erfaring

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Mastermodul, Vidensbaseret skoleledelse, AU, FMOL, Vidensbaseret Skoleledelse, Offentlig mastermodul, Aarhus Universitet

aug. 2016jan. 2017

Dimissionsdato: 6 jan. 2020

Mastermodul, Ledelse af læring, SDU, Valgfag, Ledelse af læring, MPM-studiet, Syddansk Universitet

20072008

Dimissionsdato: 15 jan. 2008

Masterstudie, MPM, SDU, MPM - Master of Public Management, Syddansk Universitet

2005jun. 2007

Dimissionsdato: 30 jun. 2007

Udviklingskonsulenterne APS - Aarhus, Udviklingskonsulententernes Åbne Konsulentprogram

aug. 1999jun. 2000

Dimissionsdato: 30 jun. 2000

Årskursus, Specialpædagogik, Danmark Lærerhøjskole, Årskursus i Specialpædagogik

aug. 1990jun. 1991

Dimissionsdato: 30 jun. 1991

Professionsuddannelse, Odense, Professionsuddannelse

19771980

Dimissionsdato: 30 jun. 1980

Ansættelser

Lektor, underviser og vejleder: åbne hold, diplommoduler: ledelse og organisation, kvalitetsudvikling og evaluering og pædagogisk ledelse, især indenfor folkeskoleområdet og vejleder, afgangsprojekter, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

20072011

Projektleder for forsknings- og udviklingsprojekt, forsøgs- og udviklingskonsulent, konsulentkoordinator, tilrettelæggelse af temadage og konsulentforløb, lektor i KOL, Professionsuddannelse med konsulent- og kursusafdeling og forskningstilknytning

19992008

Emneord

  • ledelse
  • Ledelse og organisation, styring og strategi
  • Kvalitetsudvikling og evaluering, strategisk ledelse
  • Ledelse og kommunikation og organisation
  • Professionelle læringsfællesskaber
  • Vidensledelse og praksisudviklingudvikling
  • organisationsudvikling
  • ledelse af kultur, ledelse af læring, kommunikation og konflikthåndtering

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller