Billede af Ellen Margrethe Madsen
20182020

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

 

Primære arbejdsområder i arbejdslivet

 

Undervisning på administrationsbacheloruddannelsen i ”Organisation og økonomistyring”, ”Styring og udvikling i den offentlige sektor”, Samskabelse i praksis og ”Organisationsudvikling, ledelse og HR. Undervisning i Projektledelse ved VIA Efter- og videreuddannelse.

Projektledelse af store og små projekter: Fx. gennemgribende organisationsændring på alle Aarhus Kommunes lokalcentre. Senior- frivilligmesse (ca. 500 frivillige og 5000 besøgende), Cykelprojekt (for ældre og frivillige), generationsbrobygning, borgeruddannelse, ny struktur for forebyggende hjemmebesøg, plejeboliger for misbrugere, indsats for døende, tildeling af plejeboliger mv.

Sekretariatsfunktioner: udarbejdelse af indstillinger, strategioplæg, notater,dagsordner, mødematerialer, tids- og handleplaner, afholdelse af arrangementer, pressemeddelelser. Samarbejde med div. råd og nævn (Handicapråd, Socialt Forbrugerråd, 36 brugerråd, 40 beboer- pårørenderåd, Frivilligrådet og Ældrerådet).

Frivillighed, medborgerskab og samskabelse

Bredt samarbejde med de frivillige organisationer og inddragelse af borgerne i udviklingen af velfærd, borgerundersøgelser, borgeruddannelse, Frivilligrådet, nationale netværk, Medborgerskabsudvalget i Aarhus, tildeling af § 18 (støtte til frivilligt socialt arbejde), samskabelse i praksis mv.

Kommunikation og pr.

Stort felt med målgrupper ”helt ud” i organisationen, den brede offentlighed, samarbejdspartnere, strategisk, specifikke målgrupper. Alle former for kommunikation, pjecer, notater, oplæg, informationsmateriale, hjemmeside, politikker, blade, indlæg osv.

Råds, bestyrelses- og organisationsudvikling

Undervisning, coaching, konflikthåndtering, ledelse af frivillige, mødeledelse

Udvikling af det offentliges ydelser til handicappede: (Borgere under 65 år med særlige behov - handicap, psykiatri, misbrug, senhjerneskade). Bredt opgavefelt, herunder udvikling og koordinering af samarbejdet med kommunens Socialforvaltning.

MED-arbejde: 8 år i forvaltningens overordnede MED-udvalg, heraf 4 år som næstformand. Godt indblik i, hvad der samlet ”rører sig” i en stor og kompleks politisk ledet organisation med godt 7000 ansatte, fået blik for hvad god forandringsledelse er (og ikke er), oplevet kommunikationens betydning og set hvilke muligheder og ressourcer, der ligger i at udnytte samarbejdet på tværs i en organisation.

 


Kompetencer

Kompetencegivende kurser:
Uddannelsesbetegnelse: Pratical ledership
Uddannelsesinstitution: Claus Møller consulting
Land: Danmark
Afslutningsdato: null/10/2009
Uddannelsesbetegnelse: Pratical ledership
Uddannelsesinstitution: Claus Møller Consulting
Land: Danmark
Afslutningsdato: null/10/2007

Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Flere års erfaring
Networking: Flere års erfaring
Fundraising: Nogen erfaring
Administration: Professionel
Ledelse: Flere års erfaring

Kompetencer

Bestyrelseskompetencer

2019 -           : Røde Kors Aarhus

2019-            : Ejerforening

2015 – 2017: Soroptimist International (kvindenetværk)

2014-2019: Korstafet Aarhus Domkirke

2012-2015: Åby skoles venner + ”Vores skole”

2011- 2014: Skolebestyrelse

2008- 2018: Åbyhøj sangkor

1992-2006: Daginstitutioner

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Diplom i ledelse, Professionshøjskolen Metropol

Dimissionsdato: 1 dec. 2014

Cand.scient.pol, Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 1 jul. 1998

Grundlæggende lederkursus, Eductor

… → maj 2009

Prince2, Projektledelse, Mannaz

… → nov. 2007

Systemisk lederuddannelse, MacMann Berg

… → dec. 2005

6-byernes projektlederuddannelse

… → dec. 2003

Ansættelser

Udviklingskonsulent, Aarhus Kommune

okt. 2013aug. 2015

Udviklingskonsulent, Dansk Røde Kors

aug. 2012okt. 2013

Konsulent, Aarhus Kommune

aug. 2002aug. 2012

Faglig landssektetær, Jysk børneforsorg

aug. 2001aug. 2002

Konsulent, Aarhus Kommune

aug. 1998aug. 2001

Emneord

 • empowerment
 • forebyggelse
 • handicappede
 • strategi
 • social kapital
 • kommunikation
 • ældre
 • sundhedsfremme
 • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
 • organisationsudvikling
 • brugerinddragelse
 • coaching
 • projektledelse
 • brugerdreven innovation

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller