Personlig profil

Præsentation

Jeg er udannet sygeplejerske fra sygeplejeskolen i Herning i marts 1990

Jeg har været ansat på Tarm sygehus i ca. 15 år. Det meste af tiden på de medicinske afdelinger og ambulatorier, hvorfra jeg har en bred klinisk erfaring både med almen medicinske-, apoplexi-, KOL-, diabetes- og hjertepatienter. Har derudover et halvt års oplæring som røntgensygeplejerske. Gennem de 10 år af min ansættelse har jeg fungeret som vejleder for social og sundhedsassistent elever og sygeplejerskestuderende.

Herefter var jeg ansat i ca 10 år på Sydvestjysk sygehus, hvor jeg har arbejdet med uddannelse og udviklingsopgaver i forskellige afdelinger, senest som uddannelseskonsulent i HR-Uddannelse. Jeg har især haft fokus på uddannelse, vejledning/coaching og refleksion i forhold til sygeplejestuderende og deres kliniske vejledere i afdelingerne. Men også været aktiv i forhold til kvalitetssikring, udviklingsopgaver og opkvalificering af det øvrige personale. Som eksempler kan nævnes: ansvaret for introduktionsstillinger for nyuddannede sygeplejersker, implementering af den sygeplejefaglige referenceramme og implementering af DDKM – herunder undervisning af en stor personalegruppe i anvendelsen af infonettet.

I 2 år fra 2015-2017 har jeg været Adjunktvikar på sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg.

Derudover har jeg ca. 3 års ledelseserfaring som afdelingsleder på et bosted for 43 multihandicappede og ca. 150 fastansatte medarbejdere. Jeg har her varetaget en del opgaver både i forhold til økonomi, MED opgaver og en del af de udadgående funktioner så som opgaverne i forhold til tilbudsportal, ombudsmandstilsyn og socialtilsyn.

Undervisning

Sygeplejerskeuddannelsen

Undervisning:

Semester 1

 • Filosofi, religion og Etik

Semester 3

 • Sygepleje
 • sygdomslærer
 • Pædagogik
 • Farmakologi
 • TPE SuSop
 • PBL

Semester 5

 • Sociologi og antropologi

 

Vejledning og Prøver

 • Inspirationsseminar i forhold til opgaveskrivning på 3. 4. og 7. semester
 • Bachelorvejledning

 

Ambulancebehandleruddannelsen

Undervisning:

 • Farmakologi
 • Sygepleje – den medicinsk komplekse pt, geriatri og gerontologi

 

Underisning på eftervidreuddannelsen:

Medicinhåndtering i botilbud og bo-institutioner

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Master i Humanistisk Sundhedsvidenskab og praksisudvikling, ”Hvilke muligheder har sygeplejersken for at udvikle den professionelle kapital på SVS, set i spændingsfeltet mellem sygeplejerskens professionsdannelse og anvendelsen af retningsgivende dokumenter, som styres af Den Danske Kvalitets Model” (opgaven havde stor fokus på social kapital og relationel koordinering), Aarhus Universitet

aug. 2013jun. 2015

Diplomuddannelse i Sundhedsformidling og Ledelse , VIA University College

20032007

Merkonom 4 enkeltfag

19931995

Sygeplejerske, Ringløbing Amts Sygeplejeskole, Herning

10861990

Ansættelser

Ringkøbing-Skjern kommune afdelingsleder

31 maj 201731 jan. 2022

UCSyd Sygeplejerskeuddannelsen Esbjerg

1 maj 201530 apr. 2017

Sydvestjysk sygehus Uddannelsesansvarlig/uddannelseskonsulent

1 nov. 20051 maj 2015

Rinkøbing Amt Tarm Sygehus

19902005

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller