Billede af Else Marie Kaasbøl

Else Marie Kaasbøl

Mag. Art., Litteraturvidenskab, Lektor i pædagogik, Master i Socialt Entreprenørskab, BA i samfundsfag

1988 …2018

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Engelsk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Tysk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Professionel
Networking: Flere års erfaring
Fundraising: Flere års erfaring
Administration: Nogen erfaring
Ledelse: Flere års erfaring

Forsknings- og udviklingsområder

Siden 2001, lektor i pædagogik, VIA University-College, Århus, (VIA UC) underviser på grund- og efter-og videreuddannelse inden for professionsuddannelsen til hhv. pædagog og lærer.

Beskæftiget med:

 • 2001-2004, CVU Midt-Vest: Konsulent og projektleder inden for uddannelsesplanlægning og implementering af dels projektbaseret pædagoguddannelse, dels fusionsprocesser til CVU-organiseringen, der er forløberen til UC-struktur

Siden 2004 lektor i pædagogik ved læreruddannelsen i Århus:                                  

 • Undervisning på grunduddannelse og eftervidereuddannelse i pædagogik, psykologi, didaktik og almen dannelse samt i internationale klasser
 • Internationalisering af uddannelsesområdet, Ikast-Seminariet (2001-04)

 • Professionsudvikling, dannelses- og læringsperspektiver i moderne uddannelse

 • International koordinator, 2001 -2005 & underviser i internationalisering 2005 - 2011

 • Internationale udviklingsprojekter i Rusland (2001 - 2011), Nepal (2001 - 2005) of ved Grønlands Universitet (2005)

 • Innovation i undervisning, profession og uddannelse

 • Udviklings- og forskningsarbejde i videnscentre

 • Internationalt projektsamarbejde under Erasmus om ”Citizenship and education” (2010 - 2011), social innovation in Higher Education, SHRE-netværk, siden 2011

 

1998 - 2001, Adjunkt/lektor ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL):

Beskæftiget med:

 • Konsulent inden for uddannelsesplanlægning og implementeringsprocesser, organisations- og ledelsesudvikling, medarbejderkvalificering
 • Underviser og supervisor for ndervisere og ledere ved erhvervsskolerne
 • Ansvarlig for udvikling og gennemførelse af praktik inden for erhvervsuddannelsesområdet
 • Projektleder af bl.a. implementering af Reform 2000, individualitet og modulisering i uddannelsessystemet
 • Internationalisering i uddannelsessektoren, evalueringsprojekter i samarbejde med undervisningsministeriet, udvikling af relations- og kommunikationskompetence i undervisning og uddannelse m.m

 

1994 - 2001, Ansat ved Roskilde Universitetscenter som hhv. ekstern lektor, lektorvikar, forskningsassistent, projektmedarbejde, undervisningsassistent m.m.:

 • Underviser og supervisor ved Humanistisk Basisuddannelse inden fr områderne filosofi, internationalisering samt pæd.-psyk.-soc.-dimensionen
 • Projektmedarbejder og underviser ved Humanistic International Basic Education
 • Forskningsassistent og projektmedarbejder inden for moderne filosofi, fransk psykoanalyse, interkulturel og -interreligiøs filosofi, universitetspædagogik
 • Forskningsprojekt med fokus på individualitet, socialitet og globalisering, vejledere: Prof. F. Dallmayr, Notre Dame University, Indiana, US, M. Olsen, RUC

 

1993 - 1994, Forskningsassistent ved Institut for Litteraturvidenskab, Københavns Universitet:Forskningsfelt: Individualitet i moderniteten

 • Forskningsophold og -samarbejde med forskningsmiljøer i Paris omkring bl.a. J. Kristeva, M. Serres, E. Levinas samt Lacaniansk psykoanalyse

 

1990 - 1993, Lektorvikar og ekstern lektor ved Cekvina, Institut for Kønsforskning, Århus Universitet:

 • Underviser i temaer om køn, æstetisk teori, fransk filosofi og psykoanalyse, filmteori

 • Forskning i kvindelighed og spiritualitet, religion og køn, kunst og kvindelige udtryksformer

 

Virksomhed på freelance-basis:

 • Som selvstændig har jeg sideløbende siden 1990’erne arbejdet med udviklings- og forskningsprojekter inden for en række områder omkring pædagogik og dannelse, internationalisering, kulturforståelse og -kulturmøde, socialpædagogiske udviklingsprojekter, institutionsudvikling m.m.

 • Endvidere har jeg som selvstædig/freelance arbejdet som kursusarrangør og underviser i kulturelle og filosofiske emner, personlig udvikling, kompetenceudvikling m.m. 

 • Jeg har arbejdet som freelance konsulent, supervisor og underviser på pædagogiske institutioner og uddannelsessteder samt i private organisationer og foreninger.

 • Endelig har jeg deltaget i flere forsknings- og udviklingsbaserede netværk og samarbejdsrelationer om forskellige emner og projekter, f.eks.:   -

 • SRHE, UK, hvor jeg er oplægsholder, peer reviewer m.m., 

 • NSU, hvor jeg i flere kredse har været deltager og kredsansvarlig

 • Samarbejde om økologisk filosofi og pædagogik med forskellige partnere som den økologiske have, Odder, Samsø Energiakademi, socialpædagogiske institutioner og projekter m.m.

   

   

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Innovation og Socialt Entreprenørskab, Master, Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 16 aug. 2016

Pædagogik, Lektor, CVU Midt-Vest

Dimissionsdato: 1 feb. 2004

Litteraturvidenskab, Mag.Art., Københavns Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 1989

Samfundsfag, BA, Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 14 jun. 1978

Lektorkvalificering, CVU Midt-Vest

… → 1 mar. 2004

Hensyntagende Specialundervisning, Kompetencegivende kursus, Københavns Kommune

… → 1 jun. 1981

Pædagogisk grunduddannelse, Københavns Kommune

… → 1 jun. 1979