Billede af Else Marie Kaasbøl

Else Marie Kaasbøl

Mag. Art., Litteraturvidenskab, Lektor i pædagogik, Master i Socialt Entreprenørskab, BA i samfundsfag

1988 …2018

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Engelsk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Tysk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Professionel
Networking: Flere års erfaring
Fundraising: Flere års erfaring
Administration: Nogen erfaring
Ledelse: Flere års erfaring

Forsknings- og udviklingsområder

Siden 2001, lektor i pædagogik, VIA University-College, Århus, (VIA UC) underviser på grund- og efter-og videreuddannelse inden for professionsuddannelsen til hhv. pædagog og lærer.

Beskæftiget med:

 • 2001-2004, CVU Midt-Vest: Konsulent og projektleder inden for uddannelsesplanlægning og implementering af dels projektbaseret pædagoguddannelse, dels fusionsprocesser til CVU-organiseringen, der er forløberen til UC-struktur

Siden 2004 lektor i pædagogik ved læreruddannelsen i Århus:                                  

 • Undervisning på grunduddannelse og eftervidereuddannelse i pædagogik, psykologi, didaktik og almen dannelse samt i internationale klasser
 • Internationalisering af uddannelsesområdet, Ikast-Seminariet (2001-04)

 • Professionsudvikling, dannelses- og læringsperspektiver i moderne uddannelse

 • International koordinator, 2001 -2005 & underviser i internationalisering 2005 - 2011

 • Internationale udviklingsprojekter i Rusland (2001 - 2011), Nepal (2001 - 2005) of ved Grønlands Universitet (2005)

 • Innovation i undervisning, profession og uddannelse

 • Udviklings- og forskningsarbejde i videnscentre

 • Internationalt projektsamarbejde under Erasmus om ”Citizenship and education” (2010 - 2011), social innovation in Higher Education, SHRE-netværk, siden 2011

 

1998 - 2001, Adjunkt/lektor ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL):

Beskæftiget med:

 • Konsulent inden for uddannelsesplanlægning og implementeringsprocesser, organisations- og ledelsesudvikling, medarbejderkvalificering
 • Underviser og supervisor for ndervisere og ledere ved erhvervsskolerne
 • Ansvarlig for udvikling og gennemførelse af praktik inden for erhvervsuddannelsesområdet
 • Projektleder af bl.a. implementering af Reform 2000, individualitet og modulisering i uddannelsessystemet
 • Internationalisering i uddannelsessektoren, evalueringsprojekter i samarbejde med undervisningsministeriet, udvikling af relations- og kommunikationskompetence i undervisning og uddannelse m.m

 

1994 - 2001, Ansat ved Roskilde Universitetscenter som hhv. ekstern lektor, lektorvikar, forskningsassistent, projektmedarbejde, undervisningsassistent m.m.:

 • Underviser og supervisor ved Humanistisk Basisuddannelse inden fr områderne filosofi, internationalisering samt pæd.-psyk.-soc.-dimensionen
 • Projektmedarbejder og underviser ved Humanistic International Basic Education
 • Forskningsassistent og projektmedarbejder inden for moderne filosofi, fransk psykoanalyse, interkulturel og -interreligiøs filosofi, universitetspædagogik
 • Forskningsprojekt med fokus på individualitet, socialitet og globalisering, vejledere: Prof. F. Dallmayr, Notre Dame University, Indiana, US, M. Olsen, RUC

 

1993 - 1994, Forskningsassistent ved Institut for Litteraturvidenskab, Københavns Universitet:Forskningsfelt: Individualitet i moderniteten

 • Forskningsophold og -samarbejde med forskningsmiljøer i Paris omkring bl.a. J. Kristeva, M. Serres, E. Levinas samt Lacaniansk psykoanalyse

 

1990 - 1993, Lektorvikar og ekstern lektor ved Cekvina, Institut for Kønsforskning, Århus Universitet:

 • Underviser i temaer om køn, æstetisk teori, fransk filosofi og psykoanalyse, filmteori

 • Forskning i kvindelighed og spiritualitet, religion og køn, kunst og kvindelige udtryksformer

 

Virksomhed på freelance-basis:

 • Som selvstændig har jeg sideløbende siden 1990’erne arbejdet med udviklings- og forskningsprojekter inden for en række områder omkring pædagogik og dannelse, internationalisering, kulturforståelse og -kulturmøde, socialpædagogiske udviklingsprojekter, institutionsudvikling m.m.

 • Endvidere har jeg som selvstædig/freelance arbejdet som kursusarrangør og underviser i kulturelle og filosofiske emner, personlig udvikling, kompetenceudvikling m.m. 

 • Jeg har arbejdet som freelance konsulent, supervisor og underviser på pædagogiske institutioner og uddannelsessteder samt i private organisationer og foreninger.

 • Endelig har jeg deltaget i flere forsknings- og udviklingsbaserede netværk og samarbejdsrelationer om forskellige emner og projekter, f.eks.:   -

 • SRHE, UK, hvor jeg er oplægsholder, peer reviewer m.m., 

 • NSU, hvor jeg i flere kredse har været deltager og kredsansvarlig

 • Samarbejde om økologisk filosofi og pædagogik med forskellige partnere som den økologiske have, Odder, Samsø Energiakademi, socialpædagogiske institutioner og projekter m.m.

   

   

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Innovation og Socialt Entreprenørskab, Master, Innovation - Konstitutive potentialer i SØV, Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 16 aug. 2016

Pædagogik, Lektor, CVU Midt-Vest

Dimissionsdato: 1 feb. 2004

Litteraturvidenskab, Mag.Art., Læseren somerkendelsesmæssig figur i modernitetens tekstlige dimensioner, Københavns Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 1989

Samfundsfag, BA, Socialkritikken og reformpolitikken, Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 14 jun. 1978

Lektorkvalificering, CVU Midt-Vest

… → 1 mar. 2004

Hensyntagende Specialundervisning, Kompetencegivende kursus, Københavns Kommune

… → 1 jun. 1981

Pædagogisk grunduddannelse, Københavns Kommune

… → 1 jun. 1979