Personlig profil

Præsentation

Lærerdannet fra Zahles Seminarium, derefter arbejdet som lærer i Nykøbing F. på Sct. Joseph Søstrenes Skole. Cand.phil. 2003. Ansat som seminarieadjunkt på UC Sjælland 2004. Cand.mag. 2007. Lektorbedømt 2007. University of Cambridge, Certificate of Advanced English: CAE, Studieskolen i København 2013. Særlige interesseområder: Grammatik, fonetik og sammenhængen mellem teori og praksis herunder praksistilknytning/innovationslaboratorier med fokus på uddannelse af lærere med praksisnære og innovative kompetencer

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:
Underviser i engelsk på læreruddannelsen, Vordingborg. Erasmuskoordinator Professionsbachelorvejleder Udviklingsprojekter og -aktiviteter: Bl.a. deltaget i udviklingen af den Internationale Læreruddannelse (ITEPS: International Teacher Education for Primary Schools), Udviklingsprojekt om ’Bachelor og praksisviden’, Udviklingsprojekt om ’Mediestyret undervisning’, Medforfatter af BA Vejledninger. UCSJ. Professionsbachelorprojektet Medlem af LSU (lærersamarbejdsudvalg)

Øvrige arbejdsområder:
Dansk som 2. sprog Medlem af Internationalt Udvalg ECML (European Centre for Moderne Languages) / ECML substitute representative Medlem af Praktikudvalg 2014 Fungeret som censor i Læreruddannelsen og PD: de Pædagogiske Diplomuddannelser - Engelskvejleder siden 2004, samt været medlem af lektorbedømmelsesudvalg Tillidssuppleant på Læreruddannelsen i Vordingborg fra 2013 Medlem af Seminariernes Engelsklærerforening (SELF). Medlem af SELFs bestyrelse fra 2008-14

Emneord

  • sproglig udvikling
  • kultur
  • cooperative learning
  • læringsstile
  • metodelære
  • globalisering