Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Nøgleord:

 • Pædagogik
 • Filosofi
 • Pædagogisk filosofi
 • Etik
 • Videnskabsteori
 • Idéhistorie
 • Pædagogikkens og opdragelsens historie og idéhistorie
 • Opdragelses- og dannelsesteori
 • Didaktik
 • Lærerens og pædagogens grundfaglighed
 • Skole og samfund
 • Æstetiske teorier og filosofisk æstetik – særligt med fokus på smag, sanselighed, livskunst, (livs-)stil, stilisering af livet og æstetisk dannelse
 • Samfundsteori, sociologi og socialfilosofi
 • Professionernes teori, historie og idéhistorie
 • Politik og politisk filosofi
 • Retorik
 • Argumentationsteori
 • Medicinens, diætetikkens, hygiejnens og sundhedens historie, idéhistorie og filosofi
 • Sundhedspædagogik
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Sundhedspolitik
 • Profylaksens filosofi
 • Biopolitik, biomagt og bioetik
 • Mad- og måltidssociologi, -filosofi og -pædagogik
 • Sundheds- og velfærdsteknologi: teknologiforståelse og teknologifilosofi

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Aarhus Universitet

1 dec. 200914 jun. 2016

Dimissionsdato: 14 jun. 2016

Cand. pæd. i pædagogisk filosofi, Danmarks Pædagogiske Universitet

1 sep. 2002maj 2006

Folkeskolelærer, Linjefag i musik og idræt, Århus Dag- og Aftenseminarium

aug. 1997jun. 2001

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • Sundhed, ernæring og livskvalitet