Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Forsknings-, undervisnings- og interessefelter:

 • Pædagogik
 • Filosofi
 • Pædagogisk filosofi
 • Etik
 • Videnskabsteori
 • Idéhistorie
 • Pædagogikkens og opdragelsens historie og idéhistorie
 • Opdragelses- og dannelsesteori
 • Didaktik
 • Lærerens og pædagogens grundfaglighed
 • Skole og samfund
 • Æstetiske teorier og filosofisk æstetik – særligt med fokus på smag, sanselighed, livskunst, (livs-)stil, stilisering af livet og æstetisk dannelse
 • Samfundsteori, sociologi og socialfilosofi
 • Professionernes teori, historie og idéhistorie
 • Politik og politisk filosofi
 • Retorik
 • Argumentationsteori
 • Medicinens, diætetikkens, hygiejnens og sundhedens historie, idéhistorie og filosofi
 • Sundhedspædagogik
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Sundhedspolitik
 • Profylaksens filosofi
 • Biopolitik, biomagt og bioetik
 • Mad- og måltidssociologi, -filosofi og -pædagogik
 • Sundheds- og velfærdsteknologi: teknologiforståelse og teknologifilosofi

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Filosofi, Ph.d., Diætetikkens væsen og uvæsen - En filosofisk kritik, Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 14 jun. 2016

Pædagogisk filosofi, Cand. pæd., Danmarks Pædagogiske Universitet

Dimissionsdato: 11 jul. 2006

Folkeskolelærer, Linjefag: Musik & idræt, Århus Dag- og Aftenseminarium

aug. 1997jun. 2002

Dimissionsdato: 29 jun. 2001

Ansættelser

VIA University College, lektor

1 aug. 200631 maj 2021

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller