Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Lektor og autoriseret psykolog

Jeg underviser i psykologi på socialrådgiveruddannelsens beskæftigelsesmoduler. Jeg underviser også i kommunikation, herunder svære samtaler, mentalisering og konflikthåndtering. Tidligere har jeg undervist på uddannelsens moduler om udsatte voksne.

Som studievejleder har jeg været med til at udvikle uddannelsens indsats for at fastholde studerende og at hjælpe nye studerende med at få et godt samarbejde i deres studiegrupper.

Jeg har tidligere arbejdet som psykolog og konsulent inden for psykisk arbejdsmiljø. Mit fokus var særligt forebyggelse og behandling af (arbejdsrelateret) stress og belastningsreaktioner.  Dette både med individuelle samtaler og organisatoriske interventioner. Derudover var jeg tilknyttet et større projekt om at udbrede kollegial supervison som metode i primærsektoren.

Undervisning

Modul 1-2: introduktionsmoduler

Modul 3: beskæftigelse og kommunikation

Valgmodul B: Beskæftigelse

Valgmodul C: Udsatte voksne

Valgmodul D: Kommunikation, konflikthåndtering og den svære samtale

 

Forsknings- og udviklingsområder

Evaluerede med fokusgruppeinterview og survey et pilotprojekt om brug af WHO-5/HOWDY til måling af trivsel blandt ansatte på VIA University College i perioden marts-august 2018. Intern afrapportering til HU

Forsknings- og udviklingsområder

Undersøger nyuddannede sygeplejerskers oplevelse af at arbejde i introduktionsstillinger. Studiet er et delstudie af forskningsprojektet Implementering af 2-årige introduktionsstillinger til nyuddannede sygeplejersker. Studiet er en interviewundersøgelse af de nyuddannedes oplevelser efter ansættelse i ca. 1 år.
Data behandlet med Ricoeur. Artikel submittet juni 2023.

Forsknings- og udviklingsområder

Redaktør på en ny bog, "At studere socialt arbejde", som udkommer på GADs forlag i foråret 2024.
Jeg skriver sammen med Ditte Brøndum, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, et kapitel om overgang fra studie til første job. Kapitlet bygger på data fra Socialrådgiverforeningen og fokusgruppeinterview med dimittender fra socialrådgiveruddannelsen.

Forsknings- og udviklingsområder

Undersøgte med kvalitative forskningsinterview og inddragelse af data om projektforløb, hvordan indsatsen for borgere med funktionelle lidelser koordineres mellem beskæftigelsessystemet og praktiserende læger i en vestjysk kommune. Intern afrapportering

Forsknings- og udviklingsområder

Undersøgte med survey og fokusgruppeinterview, hvordan studerende ved socialrådgiveruddannelsen oplever simulationsundervisning. Kodning af data. Resultaterne dannede baggrund for mit kapitel i simulationsantologien (2022).

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Lektorgodkendt

Dimissionsdato: 19 jun. 2020

Autoriseret psykolog, Cand.psych.aut, Psykolognævnet

Dimissionsdato: 1 aug. 2014

Psykologi, Cand.psych, Speciale: somatoforme lidelsers ætiologi og anvendelse af psykologi, Aarhus Universitet

aug. 2002maj 2008

Dimissionsdato: 1 maj 2008

Kursus, Kursusdeltager, Ansvarlig Forskningspraksis v/Kaare Aagaard, VIA University College

… → 16 mar. 2022

Ansættelser

Psykolog, arbejdsmiljøkonsulent, AKON AS

15 maj 201231 okt. 2017

Psykolog, Skive Tekniske Skole

1 sep. 200931 aug. 2011

Psykolog, Center for Beskæftigelse og Revalidering

1 jun. 200831 aug. 2009

Emneord

 • casestudie
 • inklusion
 • psykiatri
 • ungdomsuddannelser
 • relationer
 • sorg
 • videnskabsteori
 • organisationsudvikling
 • socialrådgiveruddannelsen
 • analyse
 • fastholdelse
 • arbejdsmiljø
 • udsatte unge
 • rehabilitering
 • interview
 • stress
 • arbejdsmarked
 • fokusgrupper
 • sundhedsfremme
 • professionsdidaktik
 • kvalitativ metode
 • mestring
 • livskvalitet
 • socialt udsatte
 • sygeplejerske
 • konflikthåndtering
 • frafald

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller