Billede af Gitte Riis Hansen
20072019

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg er specialkonsulent i Center for Pædagogik, Professionshøjskolen Absalon. Jeg arbejder primært med design , implentering og gennemførelse af efter - og videreuddannelse. Jeg er i det arbejde stærkt fokuseret på, at skabe designs der giver praksisnær kompetenceudvikling af medarbejdere og som sikre forankring af kompetence og forandring af organisationer.

Design af kompeteudviklingsforløb sker i tæt samarbejde med de virksomheder og organisationer, der ønsker kompetenceudviklingsforløb, og jeg er optaget af at det organisatoriske og ledelsemæssige niveau altid indtænkes som sikring af forankring og forandring.

Jeg er projektleder og leder både nationale og internationale projekter.

I mit arbejde er jeg meget optaget af, at arbejde tværprofessionelt

Kompetencer

Kompetencegivende kurser:

 • Uddannelsesbetegnelse: Filosofisk vejledning v/Finn Thorbjørn Hansen
  Fag: Filosofi, vejledning, sokratisk dialoggruppe
  Uddannelsesinstitution: Aarhus Universitetsskole
  Land: Danmark
  Afslutningsdato: 15/5/2010
 • Uddannelsesbetegnelse: Arbejdsmiljøuddannelsen
  Land: Danmark
  Afslutningsdato: 5/7/2011
 • Uddannelsesbetegnelse: Digitaliseret samarbejde og fagudvikling
  Fag: Digitaliseret samarbejde, herunder effektiv mødeplanlægning, projektorganisering, samt digitaliserede mødeformer
  Uddannelsesinstitution: UCSJ i samarbejde med konsulentfirma SPARKS
  Land: Danmark
 • Uddannelsesbetegnelse: ’Excel Master Uddannelsen (XMU)
  Uddannelsesinstitution: PUK IT
  Land: Danmark
  Afslutningsdato: 2/2/2016
 • Uddannelsesbetegnelse: Certificeret PRINCE2 Projektleder
  Fag: Projektledelse3
  Uddannelsesinstitution: Ramsbøll
  Land: Danmark
  Afslutningsdato: 30/4/2016

  Sprogkundskaber:
  Sprog: Engelsk
  Niveau: Forhandlingsniveau

  Organisatoriske kompetencer:
  Projektledelse: Flere års erfaring
  Networking: Flere års erfaring
  Fundraising: Nogen erfaring
  Administration: Flere års erfaring
  Ledelse: Nogen erfaring
  Forskning og innovation: Flere års erfaring
  Koordination og uddannelsesplanlægning: Professionel
  Udvikling af uddannelse: Professionel

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:
Koordination og planlægning af innovation og socialt entreprenørskab. Koordination af samarbejde Design af kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledelse af organisationer

Fokus på udvikling af elæring inden ofr efter - videreuddannelse af fagprofessionelle

Design og facilitering af samskabelsesprocesser

Projektledelse af nationale og internationale projekter

Øvrige arbejdsområder:
Deltagelse i forskellige styregrupper.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Projektledelse, Certificeret PRINCE2 projektleder

Dimissionsdato: 30 apr. 2016

Kandidat i pædagogisk filosofi, Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 30 jun. 2008

Afspændingspædagog, dap, Ingrid Prahms Seminarium for Afspændingspædagoger

Dimissionsdato: 30 jun. 1990

Filosofisk Vejledning, Filosofisk vejledning

Ansættelser

Lektor i pædagogik, University College Sjælland

20082013

Underviser på pædagoguddannelsen, Holbæk, Holbæk Seminarium

Freelance, Rytmisk Daghøjskole, København

Underviser, SOSU -skolen. PGU + kursusafdeling

Emneord

 • dannelse
 • Læring, pædagogik og undervisning
 • implementering
 • Social kapital i organisationer
 • Forandringsledelse
 • Innovation
 • entreprenørskab
 • vejledning
 • kundskabers artikulationsmodi
 • videnskabsteoretisk
 • praktisk viden
 • Praktisk kundskab og refleksive processer
 • dømmekraft
 • Uddannelse, professioner og erhverv
 • innovation
 • Forandringsledelse
 • Læring i deltagelse
 • kvalitetssikring
 • Akkreditering
 • projektledelse
 • Prince2
 • brugerdreven innovation