Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

Min ph.d.-afhandling omhandlede forældres vejledningsbehov ved beslutning om vaccination af deres nyfødte barn. Formålet var at undersøge forældrenes overvejelser før beslutningen, afdække determinanter for en eventuel beslutningskonflikt og beskrive deres vejledningsbehov ved beslutning om Calmettevaccination og ved oplevelse af bivirkninger.

Undersøgelsen blev gennemført som en del af et større randomiseret klinisk multicenterstudie, Calmette-studiet. De konkrete data-indsamlingsmetoder, jeg anvendte, var et mix af fokusgruppe-diskussioner og survey-spørgsmål. Jeg har således både erfaring med GCP overvågede kliniske trials, statistisk analyse i Stata og kvalitativ analyse i en fænomenologisk-hermeneutisk tradition.

Under mit ph.d.-forløb har jeg fordybet mig i den videnskabelige litteratur om kommunikationsforskning med særligt fokus på fælles beslutningstagning og health literacy. Jeg har desuden været aktiv i det danske netværk, der nu er omdannet til Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet; Jeg har deltaget i et nordisk netværk, der arbejder med kommunikation i Sundhedsvæsenet, OCHER, gennem blandt andet workshops; Og endelig er jeg Danmarks nationalrepræsentant i styregruppen for EACH, International Association for Communication in Healthcare og har hermed deltaget i flere europæiske styregruppemøder og EACH konferencer.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

PhD fra Institut for Regional Sundhedsforskning, For eller imod vaccination? Om forældres beslutningstagen i forbindelse med Calmette-vaccination af deres nyfødte barn, Syddansk Universitet

1 sep. 20121 jun. 2016

Dimissionsdato: 9 feb. 2017

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde , Cand. Soc., Børn og Sorg, Aalborg Universitet

Dimissionsdato: 8 jul. 2008

Sygeplejerske, Autoriseret, VIA University College

Dimissionsdato: 30 nov. 2000

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Gitte Thybo Pihl er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller