Personlig profil

Arbejdsområder

Karrierevejledning, praktikvejledning, coaching

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Lektor, cand.pæd.

Eksamineret coach