Billede af Gry Marie Tybjerg
20132023

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

  • Børn og unges udvikling og læring
  • Udvikling af inkluderende læringsfællesskaber i skolen
  • Tværprofessionelt samarbejde om skoleproblemer
  • Unges ulige uddannelsesdeltagelse

Gry er optaget af at undersøge, hvordan børn og unge opnår indflydelse på eget og fælles liv i skolen, og hvordan professionelle i samarbejde med børn og unge kan udvikle inkluderende læringsfællesskaber og skabe meningsfulde overgange fra udskoling til ungdomsuddannelse fra et ungeperspektiv.

Gennem involvering i børn, unge og professionelles fælles hverdagsliv i skolen forsker Gry empirisk ved kigge med fra flere parters perspektiver for at få blik for, hvordan professionelle konkret arrangerer betingelser for børn og unges deltagelsesmuligheder.

Baggrund

Gry har en baggrund som lærer, er cand. pæd. i pædagogisk psykologi og lektor på Læreruddannelsen. Hun har siden 2012 deltaget i forskningsaktiviteter og er pt. i gang med en ph.d.: ”Unges uddannelsesdeltagelse i udskolingens overgangsarrangementer”, som finder sted i et samarbejde mellem UCL og RUC.

Igangværende ph.d.-projekt

Med udgangspunkt i en kritisk psykologisk grundlagsforståelse undersøger Gry i sit ph.d. projekt unges perspektiver på, hvordan overgangsarrangementer i udskolingen, såsom praktik, vejledning, brobygning, karakterer og uddannelsesparathedsvurderinger, arrangeres og rammer forskelligt ind i unges hverdagsliv. Projektets formål er at skabe viden om, hvilke forskellige betydninger overgangsarrangementer får for uligheds- og differentieringsprocesser i unges fællesskaber i udskolingen og for unges udvikling af selvforståelse og mulige perspektiver på deres fremtid.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand pæd. psyk.

Dimissionsdato: 1 jul. 2013

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller