Personlig profil

Præsentation

Kandidatspeciale: glædesskabende aktiviteter for mennesker med fremskreden kræft

16 års erhvervserfaring i kommunalt regi:

  • 8 års erfaring med genoptræning af +65 årige
  • 8 års erfaring med arbejdsrehabilitering