Intet billede af Hanne Meyer-Johansen

Hanne Meyer-Johansen

Lektor Ph.d. forsker og underviser

19972020

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

 

CURRICULUM VITAE for Hanne Meyer-Johansen

 

Hanne Meyer-Johansen, cand.scient.pol og Ph.D.,

Lektor, Københavns Professionshøjskole

Humletorvet 3, 1799 København V

Tlf: +45 41 89 89 22

 

UDDANNELSE OG STILLINGER

 

_____________________________________________________

 

1997                    Cand. Scient. Pol. fra Københavns Universitet

 

2003                    Ph.d. i samfundsvidenskab fra Roskilde Universitetscenter 2003 på projektet       "Miljøkvalitet og menneskelige ressourcer" omhandlende demokrati og bæredygtighed i arbejdslivet

 

2006-2016         Ledelses- og uddannelsesudviklende funktioner på Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Pædagoguddannelsen Nordsjælland og Pædagoguddannelsen Frøbel UCC

 

2016 -                Underviser og forsker på Pædagoguddannelsen UCC/KP mshp. Social- og special specialiseringen

 

2020                  Lektorgodkendt

 

FORSKNINGSPROJEKTER

 

_____________________________________________________

 

2018-                  Projekt:  ”Social- og specialpædagogik – i et professionsfagligt og brugerbaseret fremtidsperspektiv” som har den professionsfaglige særegenhed som sit omdrejningspunkt og undersøgelsesfelt mhp. at udlede nogle tværgående og almengyldige dilemmaer, udfordringer og faglige udviklingsperspektiver, med relevans for de kommende pædagogers kompetencer og faglige identitet indenfor dette omfattende og komplekse arbejdsfelt for mennesker i udsatte positioner. Hvad kendetegner feltets ”særlighed” for at kunne agere pædagogisk professionelt og kompetent i arbejdet med mennesker i vanskelige og forskelligartede livssituationer og hvordan kan dette almengyldige professionsrelevante bringes ind i uddannelses- og undervisningssammenhænge og ruste de studerende til at begå sig klogt og kompetent indenfor dette omfattende specialiseringsområde.

 

2016 - 2018      Projekt: ”Socialpædagogiske stemmer” Forskning i tværgående faglige perspektiver indenfor det social- og specialpædagogiske arbejdsfelt i hht. Professionsidentitet, ambivalenser og faglige udfordringer på tværs af feltets målgrupper og institutionstyper.  Herunder erfaring med aktionsforskningsinspirerede workshops og dialogværksteder med pædagoger indenfor forskellige arbejdsområder. Erfaring med udarbejdelse af fokusgruppeinterviews med brugere såvel som pædagoger.

 

1997-2003: Tilknyttet som ph.d-stipendiat på det tværinstitutionelle forskningsprogram SARA: Sociale og velfærdsmæssige konsekvenser af udviklingen af den menneskelige ressourcer i arbejdet med professor Helge Hvid som Projektleder

 

 

 

 

 

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.