Billede af Heidi Honig Spring

Heidi Honig Spring

20112020

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg arbejder i Videreuddannelse, Pædagogik og Skole i afdelingen Opvækst, Trivsel og Læring. Jeg er primært på skole- og dagtilbudsområdet som underviser og konsulent i (spændings-)feltet mellem almen-og specialpædagogik og områderne adfærd, læring, (mis-)trivsel og udvikling af inkluderende faglige og sociale læringsfællesskaber.

På dagtilbudsområdet er jeg særligt optaget af "Barnets første 1000 dage", hvor jeg (med-)udvikler de konkrete undervisningsforløb og er en af hovedunderviserne på PD-modulet for pædagoger og kurser for dagplejere og pædagogiske assistenter vedr. "Barnets første 1000 dage". Jeg er (med-)udvikler af pilotforløb og forestår adskillige kurser, oplæg og sparring - for faglige fyrtårne og øvrige medarbejdere i dagtilbud.


Jeg underviser på diplommodul LKT, Særlige Vejledningsbehov (DUEK) og AKT-grundkursus inden for feltet adfærd, læring, trivsel, kontakt, inkluderende fællesskaber. Underviser og konsulent inden for tematikker såsom inkluderende læringsmiljøer, motivation og motivationsorienteringer, differentiering, lærings-og adfærdsledelse, skolevægring, relationer og relationskompetence, børneperspektiver, mobning og grimt sprog, problemadfærd og mestring, udvikling af ressource- og inklusionteams, teamsamarbejde og co-teaching, faglige fyrtårne og Den Styrkede Pædagogiske Læreplan.

Målgrupper: Lærere, pædagoger, vejledere, ressourcepersoner, ledere, PPR.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

20122014

20102011

19921996

Ansættelser

Sct. Jørgen Skole, didaktisk leder og konsulent

20172018

Institution-og Skolecenter, Høje Taastrup Kommune, Faglig leder for Pædagogik og Læring

20152017

Institutions-og Skolecenter, Høje Taastrup Kommune, Inklusionskonsulent

20102015

Pædagogisk Udviklingscenter, Høje Taastrup Kommune, AKT-konsulent

20082010

Søndervangskolen, Glostrup Kommune, Lærer og AKT-lærer

20072008

Basen, Østerbro, speciallærer

2007

Søndervangskolen, Glostrup, Lærer og AKT-lærer

20022007

Øster Farimagsgade Skole, Lærer og SSP-lærer

19972002

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • Faglige fyrtårne
 • Skoler, fag og institutioner
 • Børn og unge
 • Uddannelse, professioner og erhverv
 • Videreuddannelse
 • diplomuddannelser
 • lærer-elev relation
 • Læreprocesser, didaktik, metodik, praksisfællesskab, undervisning og vejledning.
 • Pædagogik
 • inkluderende forældresamarbejde
 • Inklusion og eksklusion
 • mobning
 • inkluderende læringsmiljø
 • inkluderende fællesskaber
 • trivsel
 • diagnosesyn
 • problemanalyse
 • Adfærd
 • Dagtilbud, familier og børn i udsatte positioner
 • ressourcepersoner
 • vejledere
 • ressourceteam
 • Udsathed
 • grimt sprog
 • udagerende og indagerende adfærd
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.