Personlig profil

Præsentation

Lærerudddannet, magister i litteraturvidenskab, kandidat i ernæring, biokemi og hjemkundskabsdidaktik og Ph.d fra DPU i mad og æstetik

Maddannelse som en kvalifikation af den æstetiske dom, hvor viden, holdning og lyst spiller sammen i en "gendigtning" i mødet mellem subjektet og dets omverden er et nøglebegreb og centralt i mine videnskabelige udgivelser om madkundskabsdidaktik og - metodik, maddannelse og æstetik.

Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Tysk
Niveau: Øvet
Sprog: Svensk
Niveau: Øvet
Sprog: Norsk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Nogen erfaring
Networking: Flere års erfaring

Forsknings- og udviklingsområder

Dannelse - herunder maddannelse (Dannelse i alle fag. Dafolo 2019). Praksisfaglighed - endnu i udarbejdelse - UP

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:
Undervisning: Lærer ved N.Zahles Seminarieskole i matematik, engelsk, historie og madkundskab, Lektor i madkundskab ved læreruddannelsen Københavns Professionshøjskole

Øvrige arbejdsområder:
Kogebogsforfatter, fagbogsforfatter, undervisningsmateriale forfatter, foredragsholder, madanmelder og konsulent og medskriver af FFM ved BUVM. Stort materiale om bæredygtighed i Madkundskab for Spar Nordfonden og DLF.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d ved Danmarks Pædagogiske Universitet 2004, Institut for pædagogisk Filosofi: “Æstetiske læreprocesser især med henblik på mad og måltider.”, Danmarks Pædagogiske Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 2004

Ansættelser

seminarielektor, Professionshøjskolen UCC

2002 → …

Emneord

  • folkeskolen
  • kreativitet
  • fødevarevalg
  • maddannelse
  • lyst til sundhed