Personlig profil

Præsentation

Jeg arbejder med konsulentvirksomhed indenfor folkeskoleområdet og har arbejdet som konsulent hos act2learn siden 2011. Jeg har tidligere slået mine folder som folkeskolelærer og læsevejleder indenfor såvel special- som almenundervisningen og har derfor et solidt fundament af praktisk erfaring, som efterfølgende er suppleret med teoretisk viden. Jeg finder stor energi i sammen med vores aftagere at designe kompetenceudvikling til gavn for den enkelte medarbejder og hele organisationen. Dette kommer til udtryk i jobbet som konsulent, hvor nøgleord som positivitet, kvalitet og forandring er vigtige drivkræfter for mig.

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:
• Etablering af kurser for pæd. personale • Diplomuddannelser • Etablering af konferencer • Etablering af partnerskaber i kommuner • Holder sig ajour med nyeste viden indenfor det pædagogiske område • Medarramgør af pæd. udviklingsforum

Øvrige arbejdsområder:
• Medlem af IT samarbejdsudvalget i UCN • netværket om it og didaktisk design i folkeskolen

Kompetencer

Projektledelse: Nogen erfaring
Networking: Flere års erfaring

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Læreruddannelse, Professionshøjskolen UCN

Dimissionsdato: 1 jun. 1994

Projektlederuddannelse, UCN act2learn

… → 2012

Pædagogisk diplomuddannelse, Professionshøjskolen UCN

… → jan. 2011

Ansættelser

Lærer, Seminarieskolen

aug. 1998maj 2011

Lærer, Terndrup Skole

jan. 1996aug. 1998

Lærer, Hjortebroskolen, Hadserslev

jun. 1994jan. 1996