Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Arbejdsområder

Sygepleje og omsorg

Patientologi med fokus på ældre og deres pårørende

Primærsektoren

Reflective Lifeworld Research og Lifeworld Led Care

Vurdering og udvikling af de menneskelige aspekter i pleje og omsorg

Uddannelse og facilitering af læring

Udvikling og implementering af problembaseret læring som metode

 

Kompetencer

Projektledelse: Flere års erfaring
Networking: Flere års erfaring
Fundraising: Nogen erfaring
Administration: Flere års erfaring
Ledelse: Nogen erfaring

 

Forsknings- og udviklingsområder

I min forskning er jeg drevet af en dyb nysgerrighed efter at forstå, hvordan mennesker lærer og erfarer forskellige situationer i vores livsverden.

Mit forskningsfokus retter sig mod borgere i eget hjem, deres pårørende og sundhedsprofessionelle. Jeg har undersøgt, hvordan ældre borgere på 80 år eller ældre, der bor alene, oplever at modtage støtte og omsorg fra deres børn. Desuden har jeg undersøgt, hvordan de ældre borgeres børn oplever pleje- og omsorgsansvar for deres gamle syge forældre. Sidst, men ikke mindst har jeg undersøgt, hvordan både de ældre og deres børn oplever pleje og omsorg udøvet af de sundhedsprofessionelle i primærsektoren.

Sidstnævnte peger på et presserende behov for øget opmærksomhed på de menneskelige aspekter i pleje og omsorg. Derfor optager det mig dybt at udforske, hvordan vi kan styrke de menneskelige aspekter i pleje og omsorg inden for primærsektoren og ikke mindst, hvordan vi forskningsmæssigt kan dokumentere dette via kvalitative og kvantitative metoder.

Yderligere er jeg i min forskning optaget af at forbedre sygeplejestuderendes oplevelse af sammenhæng mellem teori og praksis. Sammen med en kollega deltager jeg som følgeforsker og med-projektleder i et aktionsforskningsprojekt på tværs af de tre sygeplejerskeuddannelser i UCL-regi. Projektgruppen omfatter aktører fra region og kommuner, studerende og Dansk Sygeplejeråd. Vi har udviklet konceptet Tværgående Refleksionsfællesskaber, hvor 2. semester studerende, deres kliniske vejledere og teoretiske undervisere fra teorien mødes for at reflektere over nogle af de udfordrende oplevelser, som de studerende møder i praksis. Vi har genereret omfattende data via observationer, interviews, refleksionsskrivning og forskningsværksteder, som vi er ved at analysere og formidle.

Jeg har en stærk profil inden for sygepleje og omsorg både som forsker og underviser. Jeg har publiceret peer-reviewed artikler i videnskabelige tidsskrifter og er medforfatter til to bogkapitler, hvor jeg blandt andet har skrevet om forskningstilgangen Reflective Lifeworld Research sammen med Professor Karin Dahlberg. Derudover har jeg holdt adskillige oplæg og workshops ved nationale og internationale seminarer og konferencer.

Jeg har en stærk profil inden for sygepleje og omsorg både som forsker og underviser. Jeg har publiceret 6 peer-reviewed artikler i videnskabelige tidsskrifter. Jeg er medforfatter til to bogkapitler, hvor jeg bl.a. har skrevet om forskningstilgangen Reflective Lifeworld Research sammen med Professsor Karin Dahlberg. Endvidere har jeg holdt adskillelige oplæg og workshops ved nationale og internationale seminarer og konferencer.

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d.

Dimissionsdato: 18 dec. 2020

Cand.mag.pæd., Syddansk Universitet

Dimissionsdato: 20 dec. 2012

Cand.scient.san., Syddansk Universitet

Dimissionsdato: 1 dec. 2006

Lektorkvalificering, Sygeplejerskeuddanelsen i Odense

… → 1 sep. 2010

Ansættelser

Anvendt Sundhedsforskning, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

1 okt. 2017 → …

Underviser Sygeplejerskeuddannelsen Odense, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

1 okt. 2009 → …

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Helle Elisabeth Andersen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller