Intet billede af Helle Skov Fogh

Helle Skov Fogh

Cand.mag. i Pædagogik, Underviser og studievejleder, Lektor

20152015

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Uddannelse:

Jeg er uddannet Cand.mag. i Almen Pædagogik fra Københavns Universitet.

Opgaver som adjunkt på pædagoguddannelsen:

Undervisning, vejledning og eksamination: Som underviser har jeg undervist i fagene Pædagogik og Individ Institution Samfund, og forestået undervisning på 1., 2., 4., 5. og 7. semester. Jeg har desuden undervist på net- og merituddannelsen samt tværmodulerne. Jeg har eksamineret i IIS, Pædagogik, 1. årsprøven, Specialiseringen og bachelorprojekter. Ligesom jeg jævnligt fungerer som intern censor i Nord. Desuden har jeg varetaget undervisning, vejledning og eksamination på PD modulet praktikvejleder til pædagoguddannelsen i UCCs Videreuddannelse gennem flere semestre.

Studiekonsulent og praktikansvarlig: Jeg har siden starten af mine ansættelser varetaget funktion-en som studiekonsulent både på Sydhavn og i Nord, og det er gennem årene blevet til i alt 6 hold. Studiekonsulenten introducerer og fastholder de uddannelsesmæssige linjer for holdet gennem de 3 ½ års uddannelse, varetager individuel studievejledning af de studerende og er tilknyttet holdet som fagunderviser. Desuden er studiekonsulenten praktikansvarlig for de studerende i praktikkerne og forestår undervisning og besøg i og omkring disse.[1]

Studievejledning og lokal udvikling af Studiecenter: Siden august 2014 har jeg fungeret som studievejleder for pædagoguddannelsen i Nord. Foruden den almindelige vejledning af vejledningssøgende studerende varetager jeg arbejdet omkring 'særligt tilrettelagte forløb'.[2] Opgaven indebærer desuden kontakt med en lang række in- og eksterne samarbejdsparter. Lokalt indgår Studievejledningen som en central del af Studiecentret i Campus Nord.[3] Ligesom jeg deltager i det lokale udviklingsarbejde omkring Studiecenteret i Nord.  

Koordinatorfunktioner: På grunduddannelsen har jeg varetaget koordinerende funktioner i både Sydhavn, Nord og Videreuddannelsen. Herunder ansvar for udvikling af modulets faglige profil, tilrettelæggelse og udarbejdelse af modulbeskrivelse, løbende strukturering, koordinering og opsamling af modulets forskellige faser, samt endelige evalueringer af semesterforløb.

Sydhavn: 2. semester socialpædagogisk modul; Nord: 4. semester Kulturforløbet; Forløb omkring 2. og 3. praktikperiode; Modul D Pædagogisk teori og praksis (BEK 2014). En omfattende koordinerings- og samarbejdsopgave af omtrent 20 kollegaer til hhv. en faglig perspektiverings- og fordybelses-periode, efterfulgt af prøven i 1. kompetencemål. Videreuddannelsen: PD Modul Praktikvejleder til pædagog- og læreruddannelsen. Dette forår koordinerer jeg et nyt samlæst forløb, som følge af en udviklings- og arbejdsgruppe i efteråret.

UCC arbejds- og udviklingsgrupper: Teori/praksis:2011-2012 har jeg deltaget i studiekredsarbejde, hvor formålet var at igangsætte refleksioner over, hvordan de forskellige vidensformer begrebsættes, vurderes og udnyttes i professionsuddannelserne.Arbejdsgrupper i forbindelse med ny uddannelse:2013 og 2014 har jeg deltaget i forskellige arbejdsgrupper i forbindelse med professionshøjskolernes involvering i den nye uddannelse. Herunder udvikling af modul D Pædagogisk teori og praksis på fællesdelen og Skole-fritid Modulet Individ, fællesskab og samfund.


Emneord

 • diplomuddannelser
 • Praktikvejleder til pædagoguddannelsen. PD-retningen, Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde
 • kultur
 • fællesskab
 • Børnefællesskaber
 • forpligtende fællesskaber
 • opvækst
 • børn
 • feltarbejde
 • pædagoguddannelsen
 • køn/kønsforskelle
 • teori-praksis
 • social inklusion
 • Inklusion og eksklusion
 • inkluderende forældresamarbejde
 • inklusion og samarbejde
 • børnekultur
 • opdragelse
 • leg
 • netbaseret uddannelse
 • pædagogisk arbejde
 • Den pædagogiske profession
 • kvalitativ metode
 • integration
 • coaching
 • efteruddannelse