Billede af Helle Storm
20022020

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Lektor og vidensarbejder ved uddannelsen til Ernæring og Sundhed, Ankerhus, Center for ernæring og rehabilitering, Professionshøjskole Absalon. 

Jeg har mange års erfaring med at udvikle, indgå i og koordinere tværprofessionelle forsknings- og udviklingsprojekter. Nøgleordene for projekterne er fokus på de studerendes kompetenceudvikling, mulighed for at bidrage til og udvikle professionspraksis samt styrke de studerendes employability, set i et regionalt, bæredygtigt og socioøkonomisk perspektiv.

Er endvidere vejleder for adjunkter på Ernæring og Sundhed samt adjunkter fra Diplom i Ledelse samt fungerer som lektorbedømmelsesformand. 

 

Kompetencer

Projektledelse: Professionel
Networking: Professionel
Fundraising: Nogen erfaring
Administration: Flere års erfaring

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Masterclass 1 og 2, Center for Borgerdialog, Samskabelse og måling af værdier , Professionshøjskolen Absalon

2018

Bestået E3U - Efteruddannelse i Entreprenørskab, Aarhus Universitet, innovation, entreprænørskab og didaktik

1 feb. 20165 apr. 2016

Deltagelse i masterkursus, Pædagogik, samfund og bæredygtig udvikling, Danmarks Pædagogiske Universitet

2014

Masteruddannelse, Modul i Projektledelse, Roskilde Universitet

… → 2009

Andet, Danmarks Pædagogiske Universitet

… → 2008

Master of Public Policy , Roskilde Universitet

… → aug. 2007

Master of Public Policy, MPP, Roskilde Universitet

… → 2007

Master of Public Policy , Roskilde Universitet

… → aug. 2006

Master of Public Policy, MMP, Roskilde Universitet

… → 2004

Cand. mag samfundsvidenskab og geografi, Roskilde Universitet

19741983

Andet, Roskilde Universitet

… → sep. 1982

Ansættelser

Lektor ved Center for Ernæring og Rehabilitering og Ernærings- og sundhedsuddannelsen, Ankerhus, Professionshøjskolen Absalon

2016 → …

Lektor med udviklingsopgaver, University College Sjælland

20092016

Efter- og videreuddannelseskonsulent, University College Sjælland

20082009

Leder af Kompetencecenter for Ernæring, læring, voksenpædagogik og sundhed, CVU Sjælland

20042006

Udviklingskoordinator, CVU Sjælland

20022008

Uddannelseskonsulent, Uddannelses- og Erhvervssekretariatet, Vestsjælland Amt

20012002

Seminarielektor, Ernæring og sundhed, Ankerhus, CVU

19902001

Seminarieadjunkt ved Ernærings- og husholdningsøkonomuddannelsen, University College Sjælland

19831990

Emneord

  • Undersøgelsesdesign, teori og metode
  • videnskabsteori
  • aktionsforskning
  • projektledelse
  • brugerdreven innovation
  • aktionslæring