Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Ph.d., cand. pæd., lektor i VIA, Pædagoguddannelsen Århus

Forsknings- og udviklingsområder

Æstetiske processer, æstetik som erfaring og erkendelse, dagtilbudspædagogik, kvalitative metoder, visuelle metoder, aktionsforskning

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:
Æstetik og pædagogik, Dagtilbudspædagogik (dannelse, leg, læring), organisatoriske og professionelle rammer for pædagogisk arbejde

Øvrige arbejdsområder:
Æstetiske læreprocesser, dannelse, didaktik, etik, hermeneutik, fænomenologi, aktionsforskning, antropologisk feltarbejde

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Syddansk Universitet

1 sep. 20154 apr. 2019

Dimissionsdato: 4 apr. 2019

Cand. pæd. i generel pædagogik

Dimissionsdato: 10 aug. 2010

Den pædagogiske diplomuddannelse i billedkunst, Teori og praksis inden for billedpædagogik og æstetiske processer

Dimissionsdato: 3 apr. 2003

Ansættelser

Folkeskolelærer, Aarhus Kommunale Skolevæsen

1 sep. 199731 jul. 2004

Emneord

 • Børn og unge
 • Dagtilbud
 • Børnekultur
 • Leg
 • Pædagoger
 • kreative processer
 • Æstetisk tænkning
 • Æstetiske processer
 • Skønhed
 • Æstetik, design og medier
 • Æstetik
 • Æstetisk pædagogisk praksis