Billede af Henriette Jæger

Henriette Jæger

Lektor, cand. pæd. pæd.

20162020

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Mine særlige videns- og interesseområder:

dagtilbudspædagogik herunder omsorg, trivsel, udvikling, dannelse og læring, børneperspektiver, den upåagtede faglighed, læringsmiljøer, pædagogisk didaktik og pædagogisk udviklingsarbejde.

Jeg har viden om og erfaring med at projektlede aktionslæringsforløb i dagtilbud fra min tid som henholdsvis forskningsassistent på Aarhus Universitet og som pædagogisk konsulent i en kommune.

 

Kompetencer

Projektledelse: Flere års erfaring
Ledelse: Flere års erfaring

Forsknings- og udviklingsområder

Jeg har deltaget i forskningsprojektet Samarbejde om børrns trivsel under ledelse af Anja Marschal. Det er en del af rammeprojektet "Trivsel på tværs: pædagogik, politik og børneliv i daginstitutioner". Herunder udførte jeg deltagerobservationer, interview med pædagoger og feltanalyser.

Jeg har deltaget i et formatarbejde om udvikling af cases til modul G på dagtilbudsspecialiseringen og herunder udført mindre feltarbejde.

Jeg har deltaget i et udviklingsprojekt om praksisfortællinger (narrativ dokumentattion) som didaktisk redskab til videreudvikling af og refleksion over egen undervisningspraksis.

 

Arbejdsområder

Grunduddannelsen: Dagtilbudsspecialiseringen herunder praktikvejleder og bachelorvejleder.

Akademiudannelsen.: modulet Pædagogisk udviklingsarbejde.

Efter-Videreuddannelsen: PD for ledere: "Ledelse af pædagogiske processer" herunder aktionslæring, upåagtet faglighed og institutionslogikker.

Kursusforløb for Københavns Kommunes pædagoger vedrørende børns trivsel i dagtilbud og SMTTE modellen som didaktisk redskab og refleksionsramme til understøttelse af samme.

Udvikling og undervisning ifb. med Den styrkede pædagogiske læreplan herunder både læringsforløb og PD i mange forskellige kommuner.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Danmarks Pædagogiske Universitet

1 sep. 201029 sep. 2012

Dimissionsdato: 28 sep. 2012

Pædagog, Gentofte Socialpædagogiske Seminarium

Dimissionsdato: 29 jun. 1999

Diploma degree in pedagogy, Professionshøjskolen UCC

… → 28 jun. 2009

Ansættelser

Pædagogisk konsulent, Hvidovre Kommune

1 okt. 201331 jan. 2015

Forskningsassistent, Aarhus Universitet

1 okt. 201230 apr. 2013

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning