Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Lektor i pædagogik, pædagog og kandidat i international pædagogik fra Københavns Universitet. Pædagog, 1982-1993 og på pædagoguddannelsen siden 2001. Har boet i Tanzania, Ghana og Bolivia. I Ghana ledte jeg i 3,5 år et større gadebørns projekt; og vejledte pædagogstuderende fra Danmark. i Bolivia arbejdede jeg 3 år med børnehjem, bl.a. med kurser for de kvinder, der passede børnene; og etablerede praktikpladser for danske studerende ; og var formand for en boliviansk NGO. Har bredt og godt overblik over den pædagogiske sociologi, psykologi, filosofi og historie, stor interkulturel forståelse og særlige kompetencer inden for international pædagogik, er god til at koble teori og praksis i tilrettelæggelse af undervisningen og i selve undervisningssituationen og vejledning og jeg er engageret og engagerende underviser. Skrevet to artikler i: Pædagogik - Læring, Udvikling og Forandring, Red. Tue Sanderhage m.fl., 2008.


Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Flere års erfaring
Networking: Flere års erfaring
Fundraising: Nogen erfaring
Administration: Nogen erfaring
Ledelse: Nogen erfaring

Arbejdsområder

Tovholder og underviser i modulet "Pædagogik Etik og Dannelse samt modulet "Pædagogens roller og relationer". Vejleder Praktikanter i udlandet. Konsulent og underviser i kompetenceudvikling for Pædagoger i Holbæk kommune, hvor jeg primært har beskæftiget mig med aktionslæring og det narrative i forbindelse med læring, udvikling, dokumentation og evaluering af den pædagogiske praksis. Har deltaget i kompetenceudviklingskursus vedr. tillidsbaseret samarbejde og deltager pt. i diplom uddannelse i tillidsbaseret ledelse.


Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand. Mag., Københavns Universitet

Dimissionsdato: 21 nov. 2008

Ansættelser

Lektor, Professionshøjskole, Sjælland

2007 → …

Adjunkt, Professionshøjskolen UCC

10 jan. 20021 sep. 2007