Billede af Henrik Rander
20022023

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Har gennemført forsknings- og udviklingsprojekter indenfor ledelse, organisationsudvikling og uddannelsesvirksomhed, bl.a.:

 

Uddannelses- og udviklingsaktiviteter:

 • Udvikling og implementering af Diplomuddannelse i Ledelse samt pædagogisk diplomuddannelse i Unge og voksnes læreprocesser

 • Udvikling af netbaseret uddannelsesvirksomhed

 • Projektledelse vedr. udvikling af didaktisk teori og praksis internt i organisationen

 • Udvikler og gennemfører uddannelses- og IDV aktiviteter:

 • Fagansvarlig for Diplom i ledelse, program for Ledelse og organisatorisk læring

 • Ledelsesforløb og –coaching i relation til skoleudvikling efter reformen

 • Procesfacilitering for underviserkollegier ifm. udvikling af didaktisk praksis

 • Fokus på og udvikling af vejlederfunktionen i Folkeskolen

 • Lederteam-udvikling

 • Samskabelse af didaktisk praksis i underviserteams

 • Forståelse og håndtering af modstandsfænomener

 • Organisationsudvikling med fokus på organisatorisk læring

 • Aktionslæring med henblik på at udvikle praksis tæt på praktikerens daglige virke

Forskningsaktiviteter om:

 • Faglig ledelse i dagtilbudssektoren

 • Sammenhængen mellem didaktiske styringsteknologier og ledelsesrolle samt samspillet mellem ledelse og medarbejdere

 • Sammenhængen mellem professionsuddannelsesudvikling og professionens kompetenceudvikling

 • Netbaseret uddannelse og læringspotentialer

 CV:

Ansættelser:

 • 2018 -          Københavns Professionshøjskole, Afdeling for Ledelse
 • 2012 - 2018 Professionshøjskolen UCC, Program for ledelse og organisation
 • 2009 - 2011 Professionshøjskolen UCC, Professionsinstituttet Didak
 • 2008 – 2009 Professionshøjskolen UCC, konst. HR-Chef
 • 2002 – 2007 CVU Storkøbenhavn, Videncenterkonsulent
 • 1998 – 2001 Danmarks Lærerhøjskole/DPU, Pædagogisk konsulent, Voksenpædagogisk Konsulentgruppe
 • 1995 - 1997, Daghøjskolen KUBA, Skoleleder
 • 1994 – 1995, Kulturby 96, Programkoordinator
 • 1987 – 1994, Helsingør Kommune, Uddannelseskonsulent & projektleder

Uddannelsesbaggrund

 • Certificeret systemisk coach, Attractor/Mannaz
 • Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner, AU
 • Proceskonsulent, Attractor
 • Organisationspsykologisk uddannelse (OPU), IGA
 • Cand. Mag. i Pædagogik, Roskilde Universitetscenter, RUC

 

Arbejdsområder

Fagansvarlig Diplom i ledelse

Underviser i:

 • Diplom i ledelse - Ledelse og medarbejdere, Det personlige lederskab 
 • Pædagogisk diplom - 

Unge og voksnes læreprocesser

Projektledelse og organisationsudvikling

Konsulentopgaver i relation til udviklings- og forandringsprojekter 

Ledelsescoaching

Coach/sparringspartner ifm organisatoriske udviklingsopgaver

Supervision irt ledelsesmæssige/voksenpædagogiske/vejledningsorienterede opgaver

Udviklingsworkshops for ledelser

Temadage


Emneord

 • uddannelse
 • læring
 • professionsdidaktik
 • ledelse
 • organisationsudvikling
 • undervisning
 • teams
 • didaktik
 • kompetencer
 • aktionslæring
 • læreprocesser