Billede af Ida Schwartz
1997 …2023

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Docent, cand. psych. og ph.d., programleder for "Inklusion og hverdagsliv", Center for Anvendt Velfærdsforskning

Campus Odense, UCL

mobil: 23 83 79 71 Mail: idsc@ucl.dk

Forsknings- og udviklingsområder

  • Børn og unge i vanskeligheder
  • Socialpædagogiske indsatser på anbringelsesområdet
  • Inklusion i skolen
  • Tværprofessionelt samarbejde

Ida forsker i hvordan vanskeligheder i børn og unges liv forstås og håndteres af professionelle de steder, børn og unge lever deres hverdagsliv. Det kan være på et anbringelsessted, i dagtilbud, skole eller i særlige tilbud på det sociale børne- og ungeområde. Hvordan styrker professionelles interventioner børn og unges deltagelsesmuligheder i fællesskaber, de steder de gerne vil høre til og være med?

Forskning på tværs af hverdagsliv

Forskningsprojekterne følger børn og unges bevægelser på tværs af flere steder, hvilket gør det muligt at inddrage mange parters perspektiver på, hvad problemer i hverdagslivet handler om. Ida anlægger et kritisk fokus på de individualiserende pædagogiske og udviklingspsykologiske teorier, der ligger bag mange af de problemforståelser og interventionsformer, som børn og unge møder og bliver forstået igennem. 

Børn-og unges perspektiver

Ida er særligt optaget af at undersøge børn og unges perspektiver på vanskeligheder i hverdagslivet og i de fællesskaber, de agerer i. Det ligger i forlængelse af en kritisk psykologisk tradition for at forske i hverdagslivets dilemmaer og sociale betingelser ud fra brugernes perspektiver. Da hun følger børnene kommer professionelle samarbejder på tværs af børns steder i fokus.

På tværs af forskningsfelter

Idas forskningsprojekter går på tværs af pædagogisk psykologiske, socialpædagogiske og socialfaglige forskningsfelter og inddrager typisk professionelle som pædagoger, lærere og socialrådgivere som medforskere. På UCL er hun optaget af at understøtte professionsforskning og uddannelsesudvikling i et samarbejde mellem professionsuddannelse, professionspraksis og forskning. 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Syddansk Universitet

Dimissionsdato: 22 okt. 2007

Kandidat, Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 6 dec. 1999

Emneord

  • børn
  • pædagogisk arbejde
  • inklusion
  • brugerinddragelse

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Ida Schwartz er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller