Billede af Irene Salling Kristensen

Irene Salling Kristensen

Cand.theol. og cand.mag. i religionsvidenskab og nordisk sprog og litteratur, Koordinator for dagtilbudsteamet på pædagoguddannelsen Holstebro VIA UC, Lektor på pædagoguddannelsen Holstebro VIA UC, Videnmedarbejder i forskningsprogrammet Sprogpædagogisk praksis VIA UC, Koordinator for Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge på Campus Holstebro VIA UC

20082024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Jeg interesserer mig for 0-5-årige børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Jeg er især optaget af, hvordan de voksne omkring barnet skaber de bedste rammer for dets sprogtilegnelse.

 

 

Kompetencer

Projektledelse: Flere års erfaring
Networking: Flere års erfaring
Administration: Flere års erfaring

Forsknings- og udviklingsområder

Jeg er optaget af, hvordan de 0-5-årige børn får de bedste muligheder for at tilegne sig sprog. Jeg arbejder med at undersøge og kvalificere vuggestuers og børnehavers sproglige læringsmiljø - herunder rammerne for og pædagogens rolle i kommunikationen mellem børn og voksne, de planlagte (sprog-)aktiviteter og børns leg. Jeg interesserer mig for alle grupper af børn - de sidste år har jeg haft fokus på vuggestuebørnene. Jeg interesserer mig også for alle former for sprog - men har i mit arbejde indtil videre fokuseret på børn-voksen dialoger og skriftsprog som en integreret del af daginstitutionens hverdag samt sangaktiviteter som en velegnet arena for vuggestuebørns kommunikative deltagelse. I min undersøgelse af sprogpædagogisk praksis har jeg mest benyttet kvalitative metoder såsom (børne-)interviews, fotoelicitation, observationer, feltnoter, fotos og video. Jeg har et stort nationalt netværk i forhold til sprogpædagogisk arbejde på dagtilbudsområdet.

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:

Jeg underviser på pædagoguddannelsen (sprogpædagogik, børnelitteratur, medier, kultur og æstetik) og på PD-moduler (børns sprog).

Jeg er videnmedarbejder i forskningsprogrammet Sprogpædagogisk praksis.

Jeg er koordinator for Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge på Campus Holstebro.Øvrige arbejdsområder:

Jeg fungerer som adjunktvejleder.

Jeg er censor på pædagoguddannelsen og er beskikket som lektorbedømmer.

Jeg er AMR på Pædagoguddannelsen Holstebro og sidder i LAU på Campus Holstebro og i HU.

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Religionsvidenskab og nordisk sprog og litteratur, Cand.mag, Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 23 jan. 2002

Teologi, Cand.theol., Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 1 maj 1996

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Sprogpædagogik
  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • Sprogpædagogisk praksis
  • sprogudvikling
  • sprogtilegnelse

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Irene Salling Kristensen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler