Billede af Jacob Juul Vorup
 • Klostervænget 2-4

  5700 Svendborg

  Danmark

20152020

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

Jeg er tilknyttet UCL forskningscenteret gennem afdeling for anvendt sundhedsforskning. Jeg understøtter forskningsprojekter, der sigter imod at skabe sundere og bedre liv for borgere og patienter.

Jeg har særlig ekspertise og erfaring med sundhedsfremmende og fysiologiske effekter af trænings- og ernæringsinterventioner, herunder hvordan fysiologiske systemer tilpasser sig forskellige typer af fysisk aktivitet og målrettede ernæringsindsatser. Mine kernekompetencer ligger på de naturvidenskabelige områder, men jeg arbejder bredt og tværfagligt i min forskning, fx med inddragelse af samfundshumanistiske metoder og fagemner. 

Et eksempel på mit forskningsarbejde i UCL er mit bidrag til implementeringsprojektet "Mere Ernæring i Træning" (forventet afsluttet ultimo 2021), som sigter efter at udvikle den kommunale rehabilitering i flere fynske kommuner gennem styrkede ernæringsindsatser for hospitalsudskrevne patienter. Min opgaver har været at bearbejde og validere kvantitave data fra interventionen og bidrage til videnskabelige publiceringer af resultaterne.  

I min ph.d. fra Københavns Universitet har jeg fokuseret på de fysiologiske og sundhedsfremmende effekter af motion organiseret som boldspilstræning hos ældre. I dette arbejde har der været en høj grad af samarbejde med samfundsaktører så som kommuner, plejecentre og idrætsorganisationer med vægt på implementering af forskningsvaliderede motionsindsatser. 

Nysgerrig efter mere? Skriv endelig til mig: jvpe@ucl.dk

Præsentation

Jeg er facineret af kroppens fantastiske universer og dybt optaget af, hvordan kroppen tilpasser sig vores miljø og livsførsel.

Jeg er uddannet humanfysiolog med en ph.d. grad fra Københavns Universitet. Jeg bruger min viden til at uddanne sygeplejersker på UCL Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, hvor jeg underviser i anatomi, fysiologi, biokemi, mikrobiologi og ernæring. Ved siden af undervisningen bidrager jeg til forsknings- og udviklingsprojekter i afdelingen for anvendt sundhedsforskning. Herudover driver jeg videnskabelig journal club med fokus på anvendelsesorienterede udviklende indsatser og er involveret i en række innovative forløb på uddannelsen. 

Det er mit håb, at kommende generationer af sygeplejersker har en stærk fysiologiske forståelse, og via innovative indsatser kan omsætte viden omkring mobilisering, fysisk aktivitet, ernæring til handling med henblik på at forebygge og behandle sygdom hos patienter og borgere.  

 

 

Kompetencer

Kompetencegivende kurser:
Uddannelsesbetegnelse: Blended Learning
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2017

Uddannelsesbetegnelse: Didaktik, digitalisering i undervisning og motiverende indsatser i styrkelsen af studieintensitet. 
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2017-2019

Uddannelsesbetegnelse: CAT-kursus
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2019

Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet
Sprog: Norsk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Svensk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Tysk
Niveau: Forhandlingsniveau

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Flere års erfaring
Networking: Flere års erfaring
Fundraising: Nogen erfaring
Administration: Nogen erfaring

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Københavns Universitet

20132016

Dimissionsdato: 7 jun. 2017

Kursus i Critically Appraised Topic (CAT)

aug. 2018feb. 2019

Cand.Scient humanfysiologi, Institut for Idræt og Ernæring

20112013

Bachelor i Idræt, Københavns Universitet

20082011

Ansættelser

Forsknings- og implementeringsmedarbejder, Københavns Universitet

20161 jan. 2017

Emneord

 • ældre
 • demens
 • cooperative learning
 • forebyggelse
 • sundhedsfremme
 • fysisk aktiv
 • ernæring
 • livskvalitet
 • bakterier
 • motion
 • træning
 • sundhed

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller