Personlig profil

Præsentation

Jeg er tilknyttet Socialrådgiveruddannelsen i Hillerød, som har forløb sammen med Pædagoguddannelsen. Jeg underviser især i samfundsfaglige perspektiver på socialt arbejde, særligt på temaerne: Beskæftigelse, innovation, samtaler, relationer, socialpædagogik, socialrådgiverprofessionen samt er vejleder for BA studerende.

Jeg underviser på akademi- og diplomuddannelser inden for beskæftigelsesområdet.

 

Kompetencer

Kompetencegivende kurser:
Uddannelsesbetegnelse: Innovationskonsulent
Uddannelsesinstitution: Københavns Professionshøjskolel
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2013
Uddannelsesbetegnelse: Forskning
Fag: Kvalitativ forskning
Uddannelsesinstitution: NATcen - PH Metropol
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2014

Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Flere års erfaring
Networking: Flere års erfaring
Fundraising: Nogen erfaring
Administration: Nogen erfaring
Ledelse: Nogen erfaring

Forsknings- og udviklingsområder

Jeg er tilknyttet udviklingsopgaver inden for innovation og udvikling af didaktiske undervisningsformer til at øge de studerendes dannelse, motivation, læring og studieintensitet.

Jeg har deltaget i forskningsprojektet: Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP), hvor jeg har interviewet virksomhedsejere som har 'ansat en udsat' i deres virksomheder. Jeg bidrager til analysearbejdet af data.

Jeg har deltaget i udvikling af undervisningsmateriale omkring forskningsprojektet: Individuelt planlagt job med støtte (IPS) – implementering, organisering samt erfaringer fra professionelle og borgere. https://ipskp.wpengine.com/

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Projektleder, Køge Handelsskole

Dimissionsdato: 1 jan. 2011

Cand.pæd.ant., Danmarks Pædagogiske Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 2010

Ansættelser

Ungeteamet, Jobcenter Gladsaxe

20112013

Fuldmægtig, Drifts- og Udviklingskontoret for Handicap

20102011

Jobkonsulent, Københavns Jobcenter

20062008

Projektleder: Ramatisering

20042006