Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Underviser med bred erfaring med undervisning på pædagoguddannelsens grundfaglighed og specialiseringerne skole-fritidspædagogik og - især - dagtilbudspædagogik. Tillige erfaring som underviser på efter- videreuddannelsesområdet bl.a. på praktikvejlederkurser og fra arbejde med forsknings- og udviklingsprojekter.
Holder af at samarbejde og gør det gerne og bredt med kolleger fra både pædagoguddannelen og andre uddannelsesområder.
Særlige interessefelter er 'det gode børneliv', dannelse, leg, etik og vidensformer i pædagogisk arbejde. Hertil kommer at optagethed af pædagogikkens indbyggede spændingsfelter mellem opfordring og selvvirksomhed, dannelse og læring, teori og praksis, frihed og tvang og disse spændingers betydning for pædagogisk praksis.


Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand pæd pædagogisk filosofi

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller