Personlig profil

Præsentation

Mit forskningsfelt er Social innovation og entreprenørskab.

Jeg har bred erfaring med udvikling og koordinering af uddannelse, ekstra curriculære forløb og tværfaglige og -sektorielle initiativer og samarbejder, der støtter målet om at uddanne stærke velfærdsprocessionelle.

Min forskning har bidraget med viden om, hvordan begreber som socialøkonomi, samskabelse og demokratisk deltagelse folder sig ud i mødet med forskellige former for pædagogiske praksis i en velfærdstat under forandring. Og i den forbindelse bidrager jeg b.la. med:

 • Viden om og færdigheder i at designe og facilitere (samskabelses)processer,
 • Erfaring med design og ledelse af aktionsforsknings- og aktionslæringsprocesser og
 • Viden om innovationsprocesser og forandringsledelse.

Dertil kommeren bred og solid formidlingserfaring både fra mit arbejde som tidskriftsredaktør på online magsinet Pædagogisk Extrakt og gennem forskellige former for publikationer, konferenceoplæg og onlineformidlinger.

Jeg har siden 2015 fungeret som lokal forsknings- og udviklingskoordinator og sidder i VIA pædagoguddannelsens tværgående arbejdsfællesskab for Forskning- og udvikling. Vores væsentligste opgave er udvikle videnskredsløbet mellem forskningsmiljøerne og grunduddannelsen i VIA.

Projektledelse:

Som facilitator af Altingets uddannelsespolitiske netværk og projektleder på www.uddannelsesdebatten.dk - et folkemøde om uddannelse har jeg fået:

 • indgående kendskab til uddannelsespolitiske problemstillinger
 • erfaringer med at udvikle, planlægge og gennemføre et omfattende uddannelsespolitisk (kultur)-event med national bevågenhed
 • erfaringer med at navigere i en kompleks politisk styret og civilsamfundsunderstøtttet organisation.

Undervisningsoplysninger:

 • Koordinering og undervisning på valgfagsmodulet Social innovation og entreprenørskab
 • Periodevis undervisning i fagområdet Samskabelse, demokrati og mangfoldighed.
 • Undervisning i grafisk facilitering som formidlings- og udviklingsværktøj. 

 

Kompetencer

Projektledelse: Stor erfaring
Networking: stor erfaring
Vejledning: Professionel

Undervisning: Professionel

Forsknings- og udviklingsområder

Mit forsknings- og udviklingsfelt er Social innovation og entreprenørskab i en velfærdsprofessionel kontekst; herunder facilitering af samskabelsesprocesser, demokratisering og deltagelsesmuligheder, social foretagsomhed i socialøkonomiske virksomheder samt entre- vs. intraprenørskab i en pædagogisk virkelighed.

Jeg beskæftiger mig dels med, hvordan vi uddanner velfærdsprofessionelle til en forandret velfærdsopgave, hvor begreber som samskabelse, tværsektorielt samarbejde, new public governance og ressourcemobilicering er nøgleord. Det sker bl.a. i udviklingsprojekter, hvor den didaktiske og pædagogiske rammesætning, der skal støtte et nyt, foretagsomt mindset hos de studerende, er i fokus.

Samtidig tager min praksisnære forskning udgangspunkt i, hvordan praksisfeltet  og de velfærdsprofessionelle modtager, fortolker og omsætter forestillinger om og krav til at skabe social innovative løsninger og arbejde med socialt entreprenørskab. Jeg beskræftiger mig med, hvordan de velfærdsprofessionelle kritisk og konstruktivt kan udvikle kompetencer og herefter en praksis, der møder modsatrettede krav og håndterer etiske dilemmaer og understøtter borgernes behov.

 

Arbejdsområder

Ud over de forsknings-, udviklings-, undervisnings - og vejledningsopgaver, jeg varetager på Pædagoguddannelsen, løser jeg følgende primære arbejdsopgaver:

 • Redaktør af det faglige onlinemagasin Pædagogisk Extrakt, der udgives af VIA Pædagoguddannelsen.
 • Lokal Forsknings- og udviklingskoordinator, der sikrer koordinering, tilbageløb og spredning af det forsknings- og udviklingsarbejde, der er på mit uddannelsessted.
 • Adjunktvejlederfunktion, hvor den primære opgave er at synliggøre sammenhænge for adjunkterne og facilitere sparringsrum, hvor de kan udvikle deres undervisnings- og forskningspraksis. 
 • Ambassadør for VIA Studentervæksthuset i Horsens
 • Forskellige EVU-opgaver: konsulent- og undervisningsopgaver

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand. mag. i nordisk sprog og litteratur og psykologi, Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 2001

Diplom i journalistisk formidling, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

… → 2011

Diplom i ledelse - i gang

1 jan. 2018 → …

Ansættelser

Projektleder på Uddannelsesdebatten - et folkemøde om uddannelse, Skolebyen Nørre Nissum

1 mar. 2018 → …

Emneord

 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • Aktionsforskning
 • Aktionslæring
 • Grafisk Facilitering
 • Grafisk projektledelse
 • Socialt arbejde og sociale forhold
 • Deltagelsesmuligheder
 • Social innovation
 • Socialt entreprenørskab
 • samskabelse

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Jeanette Svendsen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler