Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Underviser i samfundsvidenskabelige discipliner med relevans for socialt arbejde (herunder
sociale problemers sociologi; social- og beskaeftigelsespolitik: organisation,
styring og forvaltning: videnskabsteori og projektmetode; professionsteori og –forstaaelse).
Saerligt fokus paa beskaeftigelsesomraadet


Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Engelsk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Tysk
Niveau: Øvet
Sprog: Fransk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Nogen erfaring
Networking: Nogen erfaring
Fundraising: Nogen erfaring
Administration: Nogen erfaring

Forsknings- og udviklingsområder

Bred forsknings- og formidlingserfaring indenfor bl.a. beskæftigelsesomraadet,
velfærdsteori og velfærdshistorie; sociologisk teori; professioners vaerdigrundlag og etik; studieaktivitetsmodellen.

Aktuelt optaget af politiske og teoretiske forståelser af uddannelseskvalitet og hvordan man arbejder med dette begreb i professionshøjskolefeltet.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

politisk historie, PhD, Enhed og inkongruens -En analyse af politiske selvbeskrivelser i Danmark og Frankrig i årene efter Første Verdenskrig - med særlig vægt på relationen mellem Folkeforbundets internationale normativitet og begreber om enhed, suverænitet og demokrati i den nationale politik. Ph.d.-afhandling, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet., Aalborg Universitet

nov. 2002apr. 2007

Dimissionsdato: 22 jun. 2007

Statskundskab, cand.mag, Revolution, politik og administration i det moderne Frankrig, Aarhus Universitet

sep. 1992mar. 2000

Fransk, sidefag, Aarhus Universitet

sep. 1996jun. 1999

Ansættelser

Censor, Aarhus Universitet

20102022

Censor, Københavns Universitet

20102022