Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Kompetencer

Mere end 30 års erfaring med udviklings-, undervisnings- og evalueringsopgaver i den offentlige sektor.

Konsulent, rådgiver og vejleder for ledere og professionsudøvere i på offentlige arbejdspladser og i velfærdsorganisationer.

Organisationsudvikling, kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling i kommuner, regioner. psykiatrien, hospitaler, praktiserende læger og sociale tilbud 

Præsentation

Underviser socialrådgiverstuderende i samfundsvidenskabelige emner; velfærdsstaten, udsatte voksnes sociale problemer, socialpolitiske mål, strategier og indsatser, handicappolitik, udviklingen og evalueringen af det sociale område. Kvalitetsudvikling. Implementering. Evaluering.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

cand.scient.adm., samfundsvidenskab med speciale i administration, implementering og evaluering, Aalborg Universitet

sep. 1985maj 1991

Dimissionsdato: 10 maj 1991

samfundsfag, 1. semester - uden eksamener, Kurser i metode, politologi og videnskabsteori på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

aug. 2018nov. 2018

Ansættelser

vejleder bachelorprojekter på administrationsbacheloruddannelsen, VIA University College

okt. 2018jan. 2019

timelærer. underviser læger på speciallægeuddannelsen, Speciallægeuddannelsens obligatoriske kurser i administration

20172018

timelærer/underviser psykiatriske sygeplejersker, Specialuddannelsen for psykiatrisk sygepleje

2013 → …

timelærer. underviser ledere på diplomlederuddannelsen, JCVU - Jydsk Center for Videregående Uddannelse

2007

konsulent i CFK og DEFACTUM, Region Midtjylland

20072018

timelærer: underviser ledere i sundhedsvæsenet, Diplomuddannelsen for Ledere i Sundhedsvæsenet

20032005

bachelorvejleder og eksaminator, Aarhus Universitet

2002

organisationskonsulent i Uddannelsesafdelingen, Århus Amt

19992006

timelærer. Underviser administrative medarbejdere i kvalitetsudvikling, Kommunomuddannelsen

19971998

organisationskonsulent, Vejle Kommune

19941999

timelærer. underviser administrativt personale i kommunal økonomi, Odense Kommune

19931994

fuldmægtig i sygehusforvaltning og udviklingsafdeling, Fyns Amt

19911994

Emneord

  • Undersøgelsesdesign, teori og metode
  • kompetenceudvikling
  • socialpolitik
  • implementering
  • evalueringsdesign
  • socialt udsatte

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller